„Kterak učiniti, aby člověk dělal dobré, i když se nikdo nedívá?“

Jan Ámos Komenský

 

Nase skola