„Kterak učiniti, aby člověk znal dobré, chtěl dobré a činil dobré, a to, i když se nikdo nedívá?“

Jan Ámos Komenský

Nase skola