Kontakty

Sídlo zřizovatele školy

Gymnázium Paměti národa, s. r. o.
Opatovická 160/18
110 00 Praha 1

IČ: 09552073

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s., Štefánikova 22, 150 00 Praha 5

123-2613050237/0100

Adresa školy

Opatovická 160/18
110 00 Praha 1

IZO: 181 118 831, obor vzdělávání: 79-41-K/41 Gymnázium

e-mail: info@gymnaziumpn.cz, tel.: 602 582 938

ředitel: PhDr. Salim Murad, PhD.
reditel@gymnaziumpn.cz

zástupkyně: Mgr. et Mgr. Jana Ter-Akopow Čemusová
zastupkyne@gymnaziumpn.cz


Zřizovatel školy Gymnázium Paměti národa, s.r.o, je dceřinnou společností neziskové organizace Post Bellum, z. ú.

www.postbellum.cz