Profil absolventa

Absolventský profil se vztahuje k hodnotám školy. Absolvent*ka GPN naplňuje následující:

  • je ve spojení s praxí a reálným světem, kde zvládne realizovat vlastní projekt,
  • má pozitivní postoj k celoživotnímu učení,
  • má kvalitní základ pro učení se dalších cizích jazyků,
  • nadprůměrně se vyjadřuje v češtině a angličtině a ovládá nejméně jeden další cizí jazyk,
  • výborně se vyjadřuje písemně i pomocí audiovizuálních prostředků,
  • má rozvinuté občanské sebevědomí, kritické a historické myšlení,
  • orientuje se v moderních dějinách v souvislostech,
  • ví, jak uspět v přijímacích zkouškách na vysokou školu a při hledání zaměstnání.