O škole

Gymnázium Paměti národa, s. r. o.

sídlo společnosti: Štěpánská 704/61, Praha 1, IČ: 09552073

výuka probíhá ve školní budově na adrese Opatovická 160/18, Praha 1