Volitelné semináře

Koncepční záměr při tvorbě nabídky volitelných seminářů pro 3. ročník

Semináře nabízíme v modulech. V jednom semináři se potkává několik vyučovacích předmětů zrcadlících mezioborovost vysokoškolského studia a pracovního uplatnění.
Z jednotlivých modulů vzejdou maturitní oblasti.

Chceme vychovat flexibilní studenty schopné reagovat na měnící se požadavky studia i pozdějšího pracovního života. Maturitní zkouška tedy ověřuje naplnění vzdělávacího profilu školy a otevírá cestu k přijímacím zkouškám na vysoké či vyšší odborné školy.

Aktuální potřeby ve vzdělávání i na pracovním trhu směřují k propojování znalostí a dovedností z různorodých, i vzájemně vzdálených oborů. Také tradiční jednoobory na vysokých školách se potýkají s novými, interdisciplinární požadavky na vzdělávání studentů.

Lingvista, novinář či psycholog v dnešní době běžně využívají statistiku či datovou analýzu, ekonom profituje ze znalostí sociologie, důležitou součástí práce fyzioterapeuta či lékař jsou etická komunikace a digitální kompetence.

Příkladem nově vznikajících interdisciplinárních oborů na českých vysokých školách jsou
Digital humanities (PHIL MUNI)
Studia nových médií (FF CUNI)
Science …