Akademie GPN

Akademie Gymnázia Paměti národa je otevřená široké veřejnosti. Cílem Akademie je nejen rozšíření obzorů v nejrůznějších oblastech, ale i prohlubování mezigeneračního dialogu, proto kromě dospělých účastníků zveme na přednášky i studenty našeho gymnázia. A jaké kurzy pro vás chystá Akademie GPN v jarním semestru?

Základní informace:

 • konání v centru Prahy na Gymnáziu Paměti národa (Opatovická 160/18, Praha 1) odpoledne nebo vpodvečer
 • začínáme v týdnu od 4. března 2024
 • cena od 1500 – 3000 Kč za semestr, podle rozsahu kurzu
 • kurz je otevřen při minimálně 8 platících účastnících
 • první ukázková lekce zdarma
 • platba na základě faktury vystavené zájemci po ukázkové hodině
 • každý, kdo se na kurz přihlásí, dostává emailem v rámci kurzovného i online materiály
 • 8 až 20 účastníků kurzu
 • požadavky na uchazeče – zájem o obor (není třeba filosofické ani jiné speciální vzdělání)
 • přihlášky do 29. 2. 2024
 • Kontaktní e-mail: katerina.rettova@gymnaziumpn.cz
Akademie GPN je financovaná Programem celoměstské podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2023.

Anotace kurzů otevřených v podzimním semestru

Společnost a násilí

Násilí provází lidstvo po celé věky a o pochopení jeho role ve společnosti usilují humanitní a společenské vědy. Filosofie se otázkami po smyslu násilí zabývá od svého počátku v předsokratovském období a také v moderní době je toto téma živé. K základním otázkám patří, zda je to násilí, co tvoří společenský řád či zda řád je původnější a násilí je jeho narušením. V kurzu se budeme zabývat pojmem násilí, rolí násilí v každodenním životě, vztahem státu a násilí, významem revolucí i teoriemi války. Při hledání vlastního pohledu na tyto problémy se budeme opírat o myšlenky velkých myslitelů jako byl i Hérakleitos, Platon, Aristoteles, Augustin, Tomáš, Hobbes, Hegel, Marx, Masaryk a Patočka.

Kurz probíhá ve středu v čase 17:00 – 18:30

Cena: 2 400,- Kč

Přednáší Daniel Kroupa, politik, filozof

Co ježíšského ještě nezemřelo v křesťanském dědictví?

Seminář vedený v dialogu se zprávami, které máme o učení a životě Ježíše z Nazareta. Vybráno se soustředěním k uzlovým bodům lidské existence v interpretaci myslitelů 20. století. 

Během roku zároveň projdeme galerii svatých a svátků pro danou dobu s vysvětlením symboliky.Na kurzu se badatelsky věnujeme biblickým překladům v kontextu se současnými i minulými rozbory. 

Rozšířený kurz o 16 lekcích, vždy v úterý od 18:00 – 19:30

Cena: 2 850,- Kč

Přednáší teolog, filozof David Bartoň

Jóga uvolnění i protažení

Představíme vám jógu jako cestu ke zklidnění a k propojení se se sebou. Při cvičení budou zařazovány spíše jemné pohyby, méně náročné pozice vycházející z Hatha jógy, které mohou mít velké účinky. Zaměříme se na práci s klenbou nohy, dechovými a břišními svaly a zlepšení držení těla. Cvičení je vhodné pro všechny, kteří se chtějí protáhnout, posílit a uvolnit.

Kurz probíhá v úterý 17,30-18,30, v délce 60 min, 12 lekcí.

Cena: 1 650,- Kč

Předcvičuje Kateřina Bažantová, akreditovaná lektorka jógy

Od prvního stehu po vlastní projekt

V kurzu se účastníci dozví o možnostech moderní výšivky v praxi. Vyšijí si vzorník základních stehů. Naučí se „malovat jehlou“ na plátno. Vytvoří si vlastní vzor a přenesou ho na svou mikinu, tašku, zkrátka tam, kde ho chtějí mít. Dostanou malý vyšívací set.

K dispozici bude projektor i výuková tabule a také literatura o výšivce.

Kurz probíhá vždy ve středu od 17,00 – 19,00 pouze po dobu 5 večerů

Cena: 2000 Kč, materiál v ceně.

Lektoruje Kateřina Rettová

Kurz tvůrčího psaní

V devíti lekcích tvůrčího psaní pronikneme do hloubky povídkové sbírky Jamese Joyce Dubliňané. Detailně se seznámíme s psychologií Joyceových postav, se sociologickou a filozofickou rovinou díla, se zvláštním géniem loci města Dublinu přelomu devatenáctého a dvacátého století. Kromě rozborů textů skvělé knihy se budeme věnovat i vlastní tvorbě účastníků – každý z frekventantů si bude moci zkusit napsat povídku na joyceovské téma. Kurz je veden zábavnou a svižnou formou interpretačního semináře.

Kurz má 9 lekcí po 120 minutách, každý měsíc jednu od října do června

Cena: 2 250,- Kč

frekvence: každá třetí středa v měsíci od 16.30 po celý školní rok. Kurz je naplněn a nepřijímá další účastníky.

Přednáší prozaik a básník Viktor Špaček, držitel ceny Magnezia Litera 2023 za prózu

Etika, manipulace a lež ve filmu

Ve dvanácti lekcích se posluchači seznámí s možnou manipulací ve filmovém díle – manipulací s divákem, s okolnostmi vzniku díla, se zachycením reality. Na ukázkách filmů představíme, jakými prostředky film pracuje s divákem, režisér s postavami. O co se snaží a čeho dosahuje. Je to totiž důležité směrem k době dnešní, kdy se manipulace nově označuje slovem marketing či populismus. Co je možné a co je už „za hranou“?

Kurz probíhá v úterý 17,00 – 18,30

Cena: 2 300,- Kč

Filmový kurz povedou na střídačku filmoví režiséři Robin Kvapil a Viktor Portel.

Zvládne Evropa uprchlické krize?

Uprchlíci tu byli odjakživa. Kdo to byl hostující dělník (gastarbeiter)? Uprchlíci a multikulturní společnost. Může se Evropa stát multikulturní společností? Měla by se jí stát? Co je to vůdčí kultura (Leitkultur)? Má naději projekt „Pevnost Evropa“ spojený s nárazníkovými státy (Tunis, Libye, Albánie apod.)? Co je podstatou kulturní integrace uprchlíků? Existuje ilegální uprchlík, anebo jde o účelovou politickou konstrukci, jak smést problém uprchlíků se stolu? Uprchlíci jako politický nástroj k vydírání Evropy (Rusko, Bělorusko). Německo-turecké řešení uprchlické otázky – výsledek dobré a promyšlené kulturní integrace. Obvyklé způsoby  kulturní integrace uprchlíků. Uprchlíci a rasismus. Český podíl na řešení uprchlických krizí.

Kurz probíhá v úterý 18,00 – 19,30

Cena: 2 300,- Kč

Přednáší Ivan Štern, pedagog, publicista a redaktor