Akademie

Akademie Gymnázia Paměti národa je otevřená široké veřejnosti. Cílem Akademie je nejen rozšíření obzorů v nejrůznějších oblastech, ale i prohlubování mezigeneračního dialogu, proto kromě dospělých účastníků zveme na přednášky i studenty našeho gymnázia. A jaké kurzy pro vás chystá Akademie GPN v podzimním semestru?

Základní informace:

 • konání v centru Prahy na Gymnáziu Paměti národa (Opatovická 160/18, Praha 1) odpoledne nebo vpodvečer
 • začínáme v týdnu od 2. října 2023
 • cena od 1500 – 3000 Kč za semestr, podle rozsahu kurzu
 • kurz je otevřen při minimálně 8 platících účastnících
 • první ukázková lekce zdarma
 • platba na základě faktury vystavené zájemci po ukázkové hodině
 • každý, kdo se na kurz přihlásí, dostává emailem v rámci kurzovného i online materiály
 • 8 až 20 účastníků kurzu
 • požadavky na uchazeče – zájem o obor (není třeba filosofické ani jiné speciální vzdělání)
 • přihlášky do 23. 9. 2023
 • Kontaktní e-mail: katerina.rettova@gymnaziumpn.cz

Anotace kurzů otevřených v podzimním semestru

Společnost a násilí

Násilí provází lidstvo po celé věky a o pochopení jeho role ve společnosti usilují humanitní a společenské vědy. Filosofie se otázkami po smyslu násilí zabývá od svého počátku v předsokratovském období a také v moderní době je toto téma živé. K základním otázkám patří, zda je to násilí, co tvoří společenský řád či zda řád je původnější a násilí je jeho narušením. V kurzu se budeme zabývat pojmem násilí, rolí násilí v každodenním životě, vztahem státu a násilí, významem revolucí i teoriemi války. Při hledání vlastního pohledu na tyto problémy se budeme opírat o myšlenky velkých myslitelů jako byl i Hérakleitos, Platon, Aristoteles, Augustin, Tomáš, Hobbes, Hegel, Marx, Masaryk a Patočka.

Kurz je rozdělen na 2 semestry, probíhá ve středu v čase 17:00 – 18:30

Cena: 2 350,- Kč

Přednáší Daniel Kroupa, politik, filozof

Co ježíšského ještě nezemřelo v křesťanském dědictví?

Seminář vedený v dialogu se zprávami, které máme o učení a životě Ježíše z Nazareta. Vybráno se soustředěním k uzlovým bodům lidské existence v interpretaci myslitelů 20. století. 

Během roku zároveň projdeme galerii svatých a svátků pro danou dobu s vysvětlením symboliky.Na kurzu se badatelsky věnujeme biblickým překladům v kontextu se současnými i minulými rozbory. 

Rozšířený dvousemestrální kurz o 16 lekcích, vždy v úterý od 18:15 – 19:45

Cena: 2 800,- Kč

Přednáší teolog, filozof David Bartoň

Češi, Němci, Židé a jejich nenávistné lásky

Kurz postupně rozebere vývoj česko-německých vztahů v našich zemích. Jím se trvale prolíná zvláštní vztah Čechů k českým Židům. Nabývá podoby specifického českého antisemitismu. Jím Češi stvrzovali a mnozí dodnes stvrzují příchylnost k českému národu a k českému vlastenectví. Vyhnáním Němců po roce 1945 tato zvláštnost českého antisemitismu, závislá na přítomnosti Němců, vyhasíná. Nevyhasíná však antisemitismus, jen získává jiné podoby (komunisty hlásaný antisionismus). Stejně jako vyhnáním Němců nekončí české nepřátelské vymezovaní se vůči Němcům. Přetavuje se v nechuť k Evropské unii. Podle českých populistů (zejména sdružených kolem Václava Klause) jde o německý projekt, jak ovládnout Evropu mírovou cestou, když se to nezdařilo vojensky…

Kurz je rozdělen na 2 semestry po 12 lekcích o délce 90 min, středa 18:00 – 19:30

Cena: 2 250,- Kč

Přednáší Ivan Štern, pedagog, publicista a redaktor

Hatha a jin joga

Hatha joga je specifický systém jógy, jehož hlavní součástí jsou ásany (pozice těla), pránájáma (ovládání dechu) a meditace (zklidnění mysli). Její lekce nás učí meditaci a praktikování pranájámy, tedy dechových cvičení. Na kurzech Kateřina propojuje aktivní pohyb se statickými relaxačními pozicemi. Kurz je vhodný pro každého, stačí mít pohodlný oděv a karimatku

Kurz je rozdělen na 2 semestry, probíhá ve středu v čase 17:30 – 19:00 hod

Cena: 2 250,- Kč

Předcvičuje Kateřina Víšková, akreditovaná lektorka jógy, reference KarmaYoga

Orientální tanec

Orientální tanec je o tom naučit se základní prvky, které spojíme v kombinace a na závěr v jednoduchou choreografii. Orientální tanec vám pomůže zvednout náladu, zlepšit držení těla a posílit svaly. V kurzu se zaměříme se na klasický egyptský tanec. Kurz je vhodný pro všechny nehledě na věk, pohlaví či tělesnou konstituci. K tanci potřebujete pouze pohodlný oděv, taneční měkké botky, ponožky, nebo zůstat bosky

Kurz je rozdělen na 2 semestry, probíhá ve středu v čase 18:00 – 19:30

Cena: 2 250,- Kč

Kurz vede Lucie Cupalová

Vývoj světového filmu po 2. světové válce

Kurz se bude věnovat vývoji světového filmu po druhé světové válce. Zaměříme se na vývoj filmového jazyka i vyprávění, k jejichž výrazným změnám dochází zejména v hnutích či nových vlnách, jakými byl neorealismus, francouzská nová vlna a další, které považují film za uměleckou cestu k reflexi společnosti. Uvidíme, jak se ve světových kinematografiích po válce naplňují tendence ke klasickým formám filmu nebo jakými prostředky filmy zobrazují společenský vývoj daných zemí (Itálie, Francie, Velká Británie, Polsko, Československo či USA i další). Budeme analyzovat proměny filmové řeči a vyprávěcích postupů prostřednictvím vybraných filmových děl jako například Dětí ulice Vittoria De Siky či Godardova U konce s dechem a zabývat se i osobitým stylem silných autorských osobností (Federico Fellini, Ingmar Bergman ad.).

Kurz probíhá ve 2 semestrech, ve čtvrtek 17:30 – 19:00

Cena: 2 250,- Kč

Přednáší Barbora Holubová

Mezigenerační divadelní dílna

Mezigenerační divadelní dílna je workshop určený pro všechny generace bez rozdílu věku či zkušeností s divadlem. Účastníci budou mít možnost setkat se, vzájemně se poznat a tvořit. Cílem je propojit různé generace a podpořit tak mezigenerační dialog a spolupráci. Během dílny se budou účastníci zabývat různými divadelními technikami, jako je improvizace, práce s textem, pohyb, rytmus řeči. Vše bude přizpůsobeno jejich individuálním možnostem a zájmům. Celý workshop povede zkušený lektor s bohatými zkušenostmi s mezigeneračním i amatérským divadlem. Doufáme, že tato aktivity podpoří setkávání lidí různých generací, vzájemné poznávání se a toleranci. Věříme, že divadlo může být skvělým prostředkem, jak tyto cíle naplňovat.

Kurz probíhá semestrálně od října do června, vždy v úterý od 17:00 – 18:30

Cena: pro seniory i studenty zdarma

Přednáší divadelní lektorka MgA. Alžběta J. Petrová

Zastávka na znamení, relaxačně – růstová mezigenerační skupina

Na setkání bychom si rádi vzájemně poskytli prostor pro zpomalení a relaxaci a  také prozkoumání toho co nám pomáhá lépe se naučit pracovat se stresem  a zároveň díky odlišné zkušenost  zkoušet najít nové cesty ke komunikaci a řešení případných zádrhelů.  Tato Skupina bude spíše otevřená a zaměřená na duševní hygienu, nikoliv terapeutickou práci, jejím cílem je zvládat běžnou zátěž, nikoliv léčit psychické obtíže, nemůže nahradit individuální odbornou péči.

Kurz každé úterý od 17:30 v délce 60 min

Cena: 1 500,- Kč

Průvodcem bude psycholožka GPN Zuzana Ouhrabková

Kurz tvůrčího psaní

V devíti lekcích tvůrčího psaní pronikneme do hloubky povídkové sbírky Jamese Joyce Dubliňané. Detailně se seznámíme s psychologií Joyceových postav, se sociologickou a filozofickou rovinou díla, se zvláštním géniem loci města Dublinu přelomu devatenáctého a dvacátého století. Kromě rozborů textů skvělé knihy se budeme věnovat i vlastní tvorbě účastníků – každý z frekventantů si bude moci zkusit napsat povídku na joyceovské téma. Kurz je veden zábavnou a svižnou formou interpretačního semináře.

Kurz má 9 devadesátiminutových lekcí, každý měsíc jednu od října do června

Cena: 1 750,- Kč

frekvence: každá třetí středa v měsíci od 16.30 po celý školní rok, první lekce 18. 10. 2023

Přednáší prozaik a básník Viktor Špaček, držitel ceny Magnezia Litera 2023 za prózu