Akademie

I ve školním roce 2022/23 otvíráme několik kurzů v rámci Akademie Paměti národa. Je otevřená rodičům, prarodičům našich studentů stejně jako široké veřejnosti. Cílem Akademie je nejen rozšířit si obzory v nejrůznějších oblastech, ale i prohlubování mezigeneračního dialogu, proto kromě dospělých účastníků zveme na přednášky i studenty našeho gymnázia.

 

 • konání v centru Prahy na Gymnáziu Paměti národa (Opatovická 160/18, Praha 1)
 • celkem 12 setkání na 90 minut odpoledne nebo vpodvečer *
 • začínáme v týdnu od 3. října 2022*
 • cena 2 200 Kč za semestr*
 • první ukázková lekce zdarma
 • 8 až 20 účastníků kurzu
 • požadavky na uchazeče – zájem o obor (není třeba filosofické vzdělání)
 • časy jednotlivých kurzů jde po dohodě s přednášejícím upravit
 • přihlášky do 27. 9. 2022

*Kurz Divadelní a filmová kritika (podle Aristotela i Arnošta Lustiga) začne již 15. září 2022, bude mít pouze 5 stodvacetiminutových lekcí a stojí 990 Kč.

 

V podzimním semestru nabízíme sedm kurzů:

 • Divadelní a filmová kritika (podle Aristotela a Arnošta Lustiga) (čt 17.30-19.00)
 • Co “ježíšského” ještě nezemřelo v křesťanském dědictví? (út 18.15-19.45)
 • Antijudaismus, antisemitismus, holokaust (st 16.30-18.00)
 • Bylo vyhnání českých Němců osudovou nutností? (st 18.15-19.45)
 • Základní pojmy politického myšlení (čt 17.00-18.30)
 • We can code (st 17.00-18.30)

 

 

 

Anotace otevřených kurzů v podzimním semestru

 

Divadelní a filmová kritika (podle Aristotela a Arnošta Lustiga)

Trochu literární, divadelní a filmové teorie, společné kulturní zážitky (film a divadlo dle výběru účastníků) a hlubší porozumění shlédnutým dílům. To vše s teoretickým pozadím Aristotelovy Poetiky a textů Arnošta Lustiga o literatuře a filmové kritice. 

Kurz bude z důvodů časových možností přednášejícího zkrácen na 5 setkání, a proběhne v termínu od 15. září do 12. října. Na Pepiho Lustiga naváže v dalších setkáních Barbora Holubová, a budeme se scházet až do Vánoc.

Přednášející: Josef “Pepi” Lustig, filmař, pedagog a syn spisovatele

Základní pojmy politického myšlení

V kurzu Základní pojmy politického myšlení se účastníci seznámí s okolnostmi vzniku politiky v antické řecké polis, s původním významem pojmů jako je moc, násilí, ústava, svoboda, rovnost před zákonem, vláda zákona, demokracie, s jejich reflexí v historických a filosofických dílech, s jejich obnovením v moderní společnosti a s aktuálními debatami o jejich smyslu. 

Kurz bude strukturován do čtyř částí, pokrývajících celý rozsah politického myšlení: polis, politeiá, politika a politiky. Metodou výuky bude, kromě výkladu učitele, společná četba vybraných textů, jejich interpretace a diskuse.

Přednášející: Daniel Kroupa

Co „ježíšského“ ještě nezemřelo v křesťanském dědictví?

Seminář vedený v dialogu se zprávami, které máme o učení a životě Ježíše z Nazareta. Vybráno se soustředěním k uzlovým bodům lidské existence v interpretaci myslitelů 20. století.

Během roku zároveň projdeme galerii svatých a svátků pro danou dobu s vysvětlením symboliky. Základní zůstávají příběhy – vtělení Ježíšových slov do konkrétních osudů lidí, kteří v minulém století vzdorovali totalitnímu myšlení. (Dietrich Bonhoeffer, Milan Machovec, Svatopluk Karásek, Jan Rybář, Tomáš Špidlík, Petr Pokorný, Mikuláš Lobkowicz, Jiří Němec, Karel Říha, Bohuslav Reynek i Umberto Eco, Henry Miller, Witold Gombrowicz. Doplněno ukázkami ze současného nábožensko-filosofického kýče a návodem, jak na něj nenaletět (A.Hogenová, P.Piťha a další výtečníci).

Sedm témat (k rozvedení do 12 setkání 90min. podle zájmu publika), namátkou: Bůh není to správné jméno, hranice jazyka a hloubka dnešní krize.  Co je z učení evangelií mrtvé a co už prokvasilo celou západní kulturou. 

Přednášející: David Bartoň 

Antijudaismus, antisemitismus, holokaust

Kurz objasní, proč po staletí přetrvávala v Evropě nesnášenlivost vůči židovské komunitě, proč měla takovou výdrž a co ji po staletí motivovalo. 

Kurz vyloží podstatu jevů antijudaismus, antisemitismus a „ojedinělost“ nacistického antisemitismu, jenž vyústil v holokaust. Uvede okolnosti, v nichž vznikl pojem „židobolševismus“ a jak se mohl rýmovat s tradičním antisemitismem komunistů (bolševiků). Rozkryje perfidnost komunistického antisemitismu, skrývajícího se pod pojem „antisionismus“.

Všimneme si rozdílů mezi antijudaismem Martina Luthera, který inspiroval německé nacisty, antisemitismem Karla Marxe, ač sám byl židovského původu, a antisemitismem českého spisovatele Jana Nerudy. Na příkladu procesu s Leopoldem Hilsnerem se seznámíme s dobovou souhlasnou, až nadšeně antisemitskou reakcí médií. Zjistíme, proč se sociálně demokratický tisk chorobou antisemitismu nenakazil.

Kurz neopomine přiblížit reakci židovské komunity na antijudaismus a antisemitismus, jak se promítala do židovských anekdot.

V závěru se pokusíme najít důvody, proč v současné Evropě je antisemitismus stále živý.  

Přednášející: Ivan Štern

Bylo vyhnání českých Němců osudovou nutností?

 Kurz si bude klást otázku, zda vyhnání českých Němců po roce 1945 bylo osudově nezbytné a historicky opodstatněné na pozadí česko-německého stýkání a potýkání. Začne rokem 1848. Proč rakouští Slované měli eminentní zájem na zachování Rakouska? Proč austroslavismus byl výrazem snahy o demokratickou a federalizovanou podobu rakouské monarchie a výrazem obav z Ruska? Přes další důležité události se dostaneme až ke vzniku Československa.

Kdo rozbil v roce 1918 Rakousko? Češi, nebo Němci?  Přiblížíme si zvláštnosti práva národa na sebeurčení po roce 1918: Proč bylo upíráno českým Němcům a současně i Slovákům? Proč v případě českých zemí česká politika upřednostňovala princip historických hranic, a v případě Slovenska naopak princip etnický?

Z dalších témat kurzu vybíráme: Oboustranné selhání české a německé demokratické politiky v prvních letech Československa a jeho odraz v pozdějším vývoji v roce 1938.  Dialog nad otázkou vyhnání českých Němců po roce 1945 vedený v druhé polovině 20. století a vrcholící v prvním dvacetiletí století stávajícího.

Přednášející: Ivan Štern

We can code

Pro všechny, kdo by se rádi vzdělávali v oblasti IT, otevíráme kurzy programování. Na své si přijdou začátečníci, méně zkušení i pokročilí IT nadšenci.

Cílem kurzu je naaučit se základy HTML a Javascriptu při tvorbě webových stránek: Od začátečnického “Nazdar světe” a “povinné” kalkulačky se při programování dostat k rutinnímu používání proměnných, podmínek, cyklů a funkcí.

Zkusíme si využívat vzdálené služby pro přidání funkcionality do svých stránek. Např. aktuální počasí, svátky, registrace a přihlašování uživatelů, chat, některé užitečné taháky do školy (vzorečky pro obvody, obsahy, povrchy, objemy, vlastnosti minerálů), atd. V závěru si účastníci kurzu vyzkouší vytvořit aplikaci podle vlastního nápadu.

Vše budeme vytvářet v pokročilém online prostředí a není tedy potřeba nic do počítače stahovat.

Přednášející: Martin Přibyl