Školné

Gymnázium Paměti národa je školou soukromého zřizovatele. Školné pro školní rok 2023/2024 je stanoveno na 8 500 korun měsíčně (deset měsíčních splátek, tj. 85 000 Kč za školní rok).

Stipendijní fond Gymnázia Paměti národa