Školní psycholožka

Školní psycholožka Mgr. Zuzana Ouhrabková.

Školní psycholožka je součástí týmu školy. Nabízí individuální i skupinové konzultace studentům, pedagogům a rodičům. V rámci školního poradenského pracoviště úzce spolupracuje s třídními učiteli a výchovnou poradkyní.

Konzultační hodiny v budově školy:
Pondělí 14:00 – 19:00

Email: psycholog@gymnaziumpn.cz

Tel: +420 730 648 096