Reflexe

Únor 2023

Únor je měsícem, kdy se snažíme zůstávat ve škole a soustředit se na zklidnění a plánování práce na další pololetí. Ještě přes pololetními prázdninami se však studenti druhého ročníku vydali na exkurzi do olomouckého Institutu Paměti národa a navštívili tamní expozici s interaktivními exponáty nazvanou Pevnost poznání. 

Mezi hosty, kteří k nám v měsíci únoru zavítali, patřila opět Kateřina Trlifajová, již jsme tentokrát rádi uvítali v druhém ročníku. Především v rámci předmětu Paměť národa měli studenti možnost diskutovat se Šimonem Pánkem, ředitelem neziskové organizace Člověk tísni. O humanitární pomoci, v tomto případě Ukrajině, mělo studentstvo možnost hovořit také s Martinem Ocknechtem. Třetím hostem, který zavíral během února do předmětu Paměť národa, byl významný český politik Pavel Bratinka. 

Během mediální výchovy se studenti a studentky setkali s novinářem a datovým analytikem Josefem Šlerkou, během jehož besedy si vyzkoušeli, jak se umí jako třída názorově sladit, ale také jak moc jsou ovlivnitelní. 

Jeden únorový víkend část studentů obou ročníků strávila lyžování v krkonošských Herlíkovicích. A společně strávili také dopoledne na generálce divadelního představení Bakchantky ve Stavovském divadle. Společný divadelní zážitek se stal pro první ročník východiskem další práce v literární výchově a byl jim inspirací také při dokončování jejich divadelního projektu v estetické výchově. 

Leden 2023

Posílení odpočinkem jsme se po vánočních prázdninách vydali vstříc uzavírání známek, hodnocení vlastního pokroku a definování studijních cílů na druhé pololetí – to vše vyvrcholilo předáním vysvědčení na konci ledna. Mezitím jsme ovšem zvládli i mnoho dalších aktivit! 

Naše studenstvo mělo možnost strávit půl dne v laboratořích VŠCHT, kde si pod vedením Dorky Konvalinkové zkoušelo chemické pokusy. První ročník následně uspořádal také Chemickou konferenci, během níž zdokonalovali své prezentační dovednosti a vyzkoušeli si, jaké to je být mladým vědcem či vědkyní. O tom si pak měli možnost popovídat také s matematičkou Kateřinou Trlifajovou, členkou expertní rady GPN. 

Prváci se během ledna také intenzivně věnovali digitálnímu bezpečí a učili se nejen identifikovat rizika, která na ně čekají v online prostoru, ale především na ně vhodně reagovat. Tématem exkurzí, kterých se účastnil druhý ročník, byl středověk. Zabývali se jím v literární a estetické výchově, ale také v dějepise – společně proto navštívili expozici v Anežském kláštěře a v Domě U kamenného zvonu. 

Společným sledováním filmu Hořící keř jsme si připomněli upálení Jana Palacha a shodli se na tom, že by se filmové večery měly stát pevnou součástí našeho školního života. 

Prosinec 2022

První prosinec znamenal pro druhý ročník intenzivní den plný nových výzev! Připojili jsme se totiž k mediálnímu dni, který pro své studenty pravidelně pořádá Vyšší odborná škola publicistiky. Zadáním pro naše gymnazisty bylo vytvořit za pomoci mobilního telefonu reportáž na téma Čeho je moc, toho je příliš. A i když se to neobešlo bez stresu a zádrhelů, tak díky vydatné pomoci studentů VOŠky všech šest týmů večer svou reportáž odevzdalo! 

Nabitý prosinec čekal i prváky. Hned zpočátku měsíce se zúčastnili zážitkové lekce moderní chemie se studenty z VŠCHT, na jejímž konci si kromě nových poznatků odnesli také smetanovou zmrzlinu, kterou si společně vyrobili za pomoci tekutého dusíku. Zážitkem pro všechny smysly byla také společná návštěva Neviditelné výstavy. V rámci předmětu Paměť národa se prváci vydali ještě badatelskou návštěvu Archivu bezpečnostních složek. 

Poté, co se druháci vrátili z poznávacího výletu do Drážďan, jsme poslední školní den před Vánocemi společně prožili celoškolní shromáždění, jehož se zúčastnil také skaut a člen Expertní rady GPN, pan Jiří Zajíc, který vyprávěl také o významu betlémského světla. To jsme si nakonec mohli odnést domů, anebo alespoň do tříd na závěrečnou besídku. A pak už hurá na prázdniny! 

Eva Marková

Listopad 2022

Listopadové dny se nesly v duchu podpory občanské společnosti. Prvním takovým počinem byl Charity Halloween: školní přespávačka spojená s anglickými prezentacemi o činnosti různých charitativních organizací, spolků či neziskovek. Výtěžek z akce letos poputuje neziskovým organizacím Cesta domů a Trans*parent. 

Pak už se pozornost studentů i učitelů zaměřila především na Sametový týden. Během něj se studenti zúčastnili workshopu spolku Fakescape zaměřeného na rozpoznávání dezinformací, zašli na přednášku docenta Václava Němce o tom, jak moc byla revoluce v roce 1989 sametová, s Reném Levínským hovořili o lidskoprávní situaci v Bělorusku, v Senátu zažili konferenci o hate speech a ve škole pracovali na svých dějepisných projektech. Vyvrcholením týdne bylo setkání v kavárně Za školou, které organizovaly studentky zapojené do programu Samet na školách, a v den státního svátku setkání v Národním divadle na Cenách Paměti národa. 

Spousta se toho odehrála ale i v závěru listopadu: lingvistická olympiáda, mezigenerační divadelní dílna vedená lektorkami z Post Bellum, den otevřených dveří, školní shromáždění spojené s předáváním pochval… A tak jsme všichni začali na konci listopadu vyhlížet vánoční světýlka a adventní zklidnění.  

Říjen 2022

Klíčovým slovem měsíce října byla na Gymnáziu Paměti národa KONCENTRACE a s ní spojené soustředění, bdělost, rozvaha. A také zahloubání, zaujetí, usebrání, pohroužení se do sebe i do učiva. Plné zaměření na to, co bylo, co je a co přijde. To všechno ke škole patří a je dobré si na to umět vyhradit čas. 

Přivítali jsme ve škole několik významných hostů, kteří s námi mluvili o různých odstínech lidskosti. Spolu s disidentkou a psychoterapeutkou Věrou Roubalovou Kostlánovou, členkou Expertní rady GPN, se druhý ročník zamýšlel nad tématem uprchlictví a nad tím, jak se cítí oni – a jak se cítíme my. 

Po tragické bratislavské střelbě jedna z našich studentek oslovila dokumentaristu a aktivistu Lukáše Houdka, který k naší velké radosti pozvání na besedu přijal – a tak se naskytla možnost mluvit otevřeně o homofobii, přijetí queer lidí i coming outech. A téma jinakosti vnášeli do hodin angličtiny také rodilí mluvčí, kteří k nám během října zavítali. 

Své místo v říjnovém programu měly i krátkodobé projekty – prváci se v dějepise a estetice zabývali pravěkem, a tak ve škole vznikly například nástěnné malby malované barvami z přírodnin. Druháci se zase celý říjen intenzivně zabývali antikou v dějepise, literární či estetické výchově – a nakonec si spolu s našimi prváky mohli v několika sportovních kláních v praxi ověřit, co je to vlastně ta kalokagathia. A díky velkému nasazení právě prvního ročníku už máme i školní dresy a školní vlajku, hurá! 

A co bude v listopadu? Samet na školách! Další besedy. Divadla. Třídní schůzky. A den otevřených dveří – 23. listopadu od 17 hodin.

Eva Marková

Září 2022

Znát a chtít a činit dobré – i když se nikdo nedívá!

Citát inspirovaný Janem Amosem Komenským je vetknutý do názvu školního vzdělávací programu Gymnázia paměti národa, jak na slavnostní imatrikulaci nových studentů připomněli ředitel Post Bellum Mikuláš Kroupa a ředitelka gymnázia Tereza Meinczingerová. 

Jak se na GPN vlastně učí, poznávali studenti prvního ročníku na seznamovacím kurzu v Krkonoších. Ten byl rámovaný příběhem lyžařů Hanče a Vrbaty a ukazoval tak, jak důležité je moci se spolehnout jeden na druhého, ale také jak zásadní je znát prostředí, ve kterém se pohybujeme. Jak si ale vytvořit bezpečné a zdravé prostředí v třídním kolektivu? A jak odhalit a využívat své talenty? To vše studenti a studentky promýšleli a prožívali třeba i při workshopech z dílny Post Bellum. Docházeli přitom k poznání, že v pestrosti je krása a v jinakosti síla.

V té samé době se studenti druhého ročníku vydali na exkurzi do Národního muzea, jedné žižkovské bytové galerie a pražské zoo. Za pomoci smartphonů tam vytvořili fotoromány, jejichž protagonisty byla zvířata, která tak zazářila v příbězích milostných, detektivních nebo s environmentální tematikou. O týden později pak oba ročníky vyrazily na film 13 minut a diskutovali o problémech spojených s rychlou jízdou. 

Závěrem září se na výroční Slavnosti Sítě škol stalo Gymnázium Paměti národa hrdým členem této sítě! Vybaveni mnoha poznatky o tom, jaké to je, natáčet pamětnické příběhy, se i letos pouštíme do natáčení příběhů – opět jsme se nechali inspirovat životními osudy Jana Amose Komenského, a tak se letos studenti prvního ročníku věnují příběhům reemigrantů. Ty budou veřejnosti představeny na jaře 2023 a studenti se jejich prostřednictví budou učit, jak přínosný a obohacující může být mezigenerační dialog. Do té doby jej spolu s nimi ovšem může prožívat každý, a to v Akademii Paměti národa.