Reflexe

Školní rok 2023/24

Únor 2024

V únoru jsme hlavně nabírali síly před propuknutím jara, měsíc to byl navíc poměrně krátký, protože začal pololetními a jarními prázdninami. Přesto jsme si našli čas na rozvíjející profilové aktivity.  

Studenti a studentky prvního ročníku se věnovali především zpracovávání pamětnických výpovědí pro projekt Příběhy našich sousedů, kvůli čemuž navštívili mediální workshopy (video nebo komiks, podle zvoleného výstupu). V této souvislosti vás všechny srdečně zveme na Slavnostní závěrečnou prezentaci letošního ročníku projektu Příběhy našich sousedů na GPN, která se uskuteční 30. 4. od 18:00 v kině BIO OKO na Letné.  

Unikátní den, 29. únor, využil druhý ročník k vycházce, která vedla od Strahovského kláštera přes Petřín na Pražský hrad, kde absolvovali komentovanou prohlídku katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha, Starého královského paláce a baziliky svatého Jiřího, zájemci následně pokračovali ještě do Zlaté uličky. Výstupem ze společné Cesty staletími byly studentské miniprojekty, k nimž patří i toto video.  

Třetí ročník se v předmětu Jazyk a komunikace měl možnost setkat s Martinem Popelem, komputačním lingvistou a odborníkem na umělou inteligenci, v semináři Dnešní svět a společnost završili tematický blok věnovaný akademické debatě setkáním s Jakubem Chihadou, mistrem Česka a Slovenska v akademické debatě.  

Leden 2024

Ústředním tématem měsíce ledna byla uzávěrka klasifikace – pro nás na GPN je to čas, kdy se chceme ohlédnout za tím, co se od září událo, co jsme zvládli, kam jsme se posunuli.  

První i druhý ročník se vydaly s Terezou Dolečkovou na VŠCHT, kde si vyzkoušely práci v profesionálně vybavené laboratoři a své teoretické znalosti zde ověřily při celé řadě pokusů. Na konci měsíce prváci ještě absolvovali workshop nazvaný Sexeducation.  

Druháky navštívil v hodině literární výchovy medievalista Matouš Jaluška, aby s nimi pohovořil o středověkých rukopisech a roli ženy ve středověké literatuře. Martin Ocknecht z Post Bellum zavítal mezi studenty druhého ročníku a představil jim důležitost pomoci Ukrajině a sdílel s nimi své osobní zážitky z mnoha pracovních cest na válkou zasaženou Ukrajinu. Do semináře dějepisu a společenských věd přišel Zdeněk Hrdlička z odboru Mezinárodní a daňové spolupráce Ministerstva financí ČR.  

Spolu se třeťáky se druháci vydali na konci ledna na bezpečnostní exkurzi za dobrovolnými hasiči do obce Svojšovice, který spojili s drobným výletem po Středočeském kraji. Druhý ročník se v rámci předmětů Paměť národa a Jazyk a komunikace vydal na exkurzi do Rádia Svobodná Evropa.  

Třeťáci měli možnost diskutovat s Klárou Jíchovou o životě české učitelky v Banátu, jazykové identitě a kultuře, o možnostech studia v Německu a nabídkách na krátkodobé dobrovolnické stáže se dozvěděli od refentky programu Do Německa na zkušenou.  

A také se celý leden soutěžilo, proběhlo několik okresních kol vědomostních olympiád, chodilo se bruslit… a nakonec nás všechny čekal odpočinek v podobě dlouhých jarních prázdnin.  

Listopad 2023

Ústředním tématem celého listopadu byl již tradičně samet. V rámci „sametového týdne“ si všechny tři ročníky připomínaly hodnoty svobody, demokracie a občanské společnosti skrze přednášky, semináře, workshopy nebo exkurze. Společné zahájení proběhlo v pondělí 13. 11. za účasti filosofa a politologa Daniela Kroupy, který společně se studenty zamyslel nad tím, proč si 17. listopad (stále) připomínat.  

První ročník si v pondělí prožil kinopříběh z dílny Post Bellum s názvem „R“ jako Romové k problematice romské menšiny během druhé poloviny 20. století. V úterý do prváku zavítala novinářka Linda Bartošová, ve středu se pak prváci zúčastnili workshopu o předsudcích a stereotypech, který pro ně uvedlo Centrum Romů a Sintů v Praze. A odpoledne se vydali na filozofickou fakultu, kde se konal Týden humanitních věd: zahráli si lingvistickou hru s QR kódy, vyslechli přednášku o vodních nádržích a shlédli vernisáž výstavy o dánských Židech v Terezíně.  

Druhý ročník se zúčastnil zážitkového workshopu „Zítra celá země“ z dílny Post Bellum k tématu sametové revoluce a úloze studentů a studentek během ní. Ve středu je pak čekal workshop s umělkyní Evou Koťátkovou, jehož výstupy se pravděpodobně podívají na benátské bienále! Poté prezentovali své skupinové sametové projekty, na kterých pracovali celý měsíc v rámci předmětu Paměť národa a ve kterých se zabývali různými aspekty sametové revoluce a demokratizace totalit střední a východní Evropy.  

Třetí ročník čekalo během sametového týdne mimo jiné několik seminářů k ročníkové práci – od editací pamětníků, přes pravidla využívání AI při psaní odborných textů až po správné využívání citací a parafrázi v akademické práci. Ani třeťáci o „sametový“ program nepřišli. V úterý si prožili celodenní workshop o storytellingu s vypravěčem Martinem Hakem a ve čtvrtek se zúčastnili lidskoprávního workshopu v Knihovně Václava Havla s názvem „Do vězení za písničku“. A také zastřešovali úterní sametový večírek v kavárně Na věky, kde všechny tři třídy prezentovali své umělecké artefakty.  

Věnovali jsme se ovšem nejen tématům spjatým s událostmi 17. listopadu. Proběhl den otevřených dveří, zašli jsme se podívat do nové školní budovy ve Švédské ulici, studující měli možnost zapojit se do několika vědomostních olympiád: lingvistické, dějepisné, ekonomické a češtinářské.  

Paměť národa
Během listopadu se první ročník se v rámci předmětu Paměť národa zúčastnil exkurze v Archivu bezpečnostních složek, kde měli studenti a studentky možnost seznámit se s prací archivářů, úkolem a obsahem Archivu bezpečnostních složek a také nahlédnout do restaurátorské dílny nebo se podívat, jak vypadají vybrané složky a archivní materiály. Prváci také zažili školní přespávačku spojenou s anglojazyčnou prezentací charitativních projektů: výtěžek letošní akce putuje společnosti Holub v nouzi. Jak lze pomáhat ostatním si ozkoušeli také během Dne válečných veteránů, kdy se vydali do ulic prodávat symbol tohoto dne: vlčí máky.  

Druhý ročník se účastnil mj. přátelského fotbalového utkání se studenty z ukrajinského adaptačního centra nebo si vyzkoušel geocaching. V chemii se setkali s Matějem Kmetíkem, který s nimi probíral, jaký je rozdíl mezi spektroskopií a spektrometrií – a jakou vlastně tyto disciplíny mají v přírodních vědách využití. Poslední listopadový den se proměnili v novináře a ve spolupráci s Vyšší odbornou školou publicistiky a několika studenty a studentkami ze třetího ročníku během dne stvořili své první televizní reportáže!  

Třeťáci měli na začátku listopadu možnost vydat se spolu s Davidem Bartoněm do Ústavu pro studium totalitních režimů na konferenci věnovanou ruskému imperialismu, někteří se také zúčastnili přátelského fotbalového utkání s frekventanty adaptačního centra Post Bellum, v dvouhodinovce věnované jazyku a komunikaci diskutovali s japanologem a tlumočníkem Ondřejem Hýblem. Možnosti dobrovolnických a jazykových pobytů v zahraničí jim v rámci předmětu Svět práce a vzdělávání představila Veronika Haissingerová; studující mají možnost účastnit se programu FF UK, kdy mohou navštěvovat vybrané semináře a zjistit tak, jaké obory by se mohly stát obory jejich srdce, stejně tak mají možnost navštěvovat přednáškové cykly v jiných spřátelených institucích, budeme rádi, když těchto nabízených možností začnou využívat více.  

Říjen 2023

Říjen studentstvo druhého a třetího ročníku zahájilo cestou na Vysočinu, kde pod vedením Davida Bartoně hledali Duchovní prameny života. Na statku uProstřed nás srdečně přivítala Františka Jirousová, jejíž reflexi našeho pobytu si můžete přečíst zde.  

Protože je důležité držet ducha i tělo v rovnováze, potěšilo nás, že se náš tým složený z chlapců všech ročníků zúčastnil turnaje v minifotbale. Během října proběhly také první outdoorové hodiny s Pavlem Frydrychem, které od letoška doplňují hodiny tělesné výchovy konané v tělocvičně v Žitné.  

Proběhly také drobnější exkurze: frekventanti semináře Lékařská přírodověda se vydali spolu s kolegou Petrem Kolářem do Hrdličkova muzea, ve druhém a třetím ročníku proběhla pilotáž nového programu Muzea romské kultury. Druháci měli možnost diskutovat s Jakubem Izdným, historikem zaměřujícím se na středověk, se třeťáky přišel o jazyku a genderu pobesedovat lingvista Ondřej Dufek.  

A první ročník? Ten se v říjnu zaměřil především na studium a začala pracovat na svých prvních gymnaziálních projektech – výstupem jednoho z nich byla školní vernisáž výstavy věnované předmětům reflektujícím paměť jejich rodiny. Poslední říjnový den prváci realizovali Charity Halloween – den spojený nejen s maskami a strašidly, ale také s bazárkem a prodejem drobného občerstvení; výtěžek z prodeje studující následně pošlou charitativní organizaci dle svého výběru.  

Klidnější a studijně koncentrovaný měsíc říjen skončil podzimními prázdninami, po nichž následovala čtvrtletní uzávěrka a oslavy sametové revoluce. Jaké byly a co všechno jsme při nich zažili, se dočtete v listopadové reflexi.  

Paměť národa
První ročník začal usilovně pracovat na projektu Příběhy našich sousedů. Studenti se rozdělili do pracovních skupin, ve kterých budou dokumentovat a zpracovávat příběhy vybraných pamětníků. Tématem letošního PNS na GPN je „Umění(m) proti totalitě“. Skupiny pracovaly zejména na hledání pamětníka a na rešerších ohledně života pamětníků a kontextu doby.  

Druhý ročník začal v říjnu pracovat na „sametových projektech“. Ve skupinách si studenti vybrali ze seznamu nabízených témat, která se vážou k událostem roku 1989 v Česku a v Evropě. Studenti zpracovávali rešerše, hledali si relevantní zdroje a někteří oslovovali pamětníky k rozhovorům. Během sametového týdne proběhnou prezentace těchto projektů.  

V říjnu se také ve druhém a třetí ročníku konala pilotáž nového workshopu z dílny Centra Romů a Sintů v Praze zaměřená předně na romský holocaust. Školu při této příležitosti navštívila předsedkyně Výboru pro odškodnění romského holocaustu Jana Kokyová.  

Do semináře Paměť národa ve třetím ročníku přijali pozvání zástupci tří organizací/nadací, kteří se věnují projektům zaměřených na mezigenerační propojování a péči o seniory. Jednalo se o organizace Moudrá sovička, Nadace Vodafone a Mezi námi.  

Se seminaristy jsme pokračovali v práci na studentských projektech. Studenti pracují samostatně za konzultací vyučujícího, jsou motivovaní a odvádí opravdu skvělou práci. Část seminaristů vede týmy PNS prvního ročníku a svým mladším spolužákům radí, jak v projektu postupovat, jak si dělat rešerše a na co si dát pozor. Realizujeme tak jeden z klíčových atributů předmětu, tedy vrstevnické učení.  

Září 2023

Začátek září se nesl v duchu vzájemného seznamování se: spolu navzájem, s novými učiteli, ale také sami se sebou. Po slavnostní imatrikulaci v barokním refektáři dominikánského kláštera v Jilské ulici následovalo první školní shromáždění a třídnická setkání. Středa 6. září byla plně v režii studentstva: druháci a třeťáci připravili pro prváky seznamovací a propojovací aktivity, které se odehrávaly ve škole i přilehlém okolí. A zatímco prváci se začali už v prvním zářijovém týdnu seznamovat se svými novými učiteli, druháky a třeťáky ještě čekaly workshopy věnované timemanagementu, wellbeingu, závislostním chování a nenásilné komunikaci. Třeťáci během září absolvovali besedu o samizdatovém tisku s Michalem Klímou, novinářem a členem naší expertní rady. Všichni studující z GPN měli koncem září dvě příležitosti připomenout si výročí mnichovské dohody: někteří navštívili diskusi v rezidenci primátora, jiní se na podnět pana senátora a člena experní rady GPN Jiřího Růžičky zúčastnili slavnostního setkání v Senátu. Závěrem patří velké díky právě studentům a studentkám třetího ročníku, kteří si připravili stánek na prezentaci středních škol v Chvalské tvrzi!  

Paměť národa
První ročník na svém adaptačním kurzu prožil první zážitkový workshop z dílny Post Bellum, a to na téma občanské statečnosti a historického kontextu únorového převratu roku 1948. V profilovém předmětu Paměť národa se pak studenti a studentky začali seznamovat s klíčovým projektem Příběhy našich sousedů, na kterém budou pracovat 10 měsíců. Stanou se dokumentaristy a žurnalisty a pod vedením pedagogů zdokumentují a zpracují příběh vybrané/ho pamětnice či pamětníka. Letošním tématem, ze kterého máme opravdu radost, je „Uměním proti totalitě“. A v neposlední řadě také prváky navštívil zakladatel a ředitel Post Bellum Mikuláš Kroupa. 

Druhý ročník se seznámil s obsahem profilového předmětu Paměť národa, který v druháku tvoří zejména tzv. „velká témata“. Postupně se propracováváme k jednomu z klíčových témat, a to k Sametové revoluci a roli občanské společnosti. Hodiny ale netrávíme výkladem a frontální výukou, nýbrž spíše cvičením našeho historického a kritického myšlení. To si v září (a ještě také říjnu) postupně zlepšujeme pomocí jednoho ze zásadní konceptů historického myšlení, a sice „změny a kontinuity“. Hledáme zásadní změny a kontinuity především ve 20. století.  

Se seminaristy volitelného předmětu PN III jsme věnovali pár úvodních hodin seznámení se s netradičním konceptem semináře. Studentky a studenti budou v průběhu celého školního roku plnit tzv. moduly, přičemž obsah dvou z nich (celkově jsou moduly 4) si volí sami. Může se jednat o projekty, které (a) mají badatelský a výzkumný záměr na poli historie 20. století, (b) jsou organizačně-produkčního charakteru a souvisí s profilem předmětu a školy, (c) zasahují do veřejného prostoru a mění jej k lepšímu. Není tak náhodou, že jakýmsi mottem celého kurzu je mimo jiné „(z)řídit neziskovku a zjistit, v čem jsem opravdu dobrá/ý“.  

Školní rok 2022/23

Duben 2023

Duben byl měsíc bohatý na události, a to nejenom proto, že u nás ve škole probíhalo přijímací řízení! Poté, co jsme si o Velikonocích odpočinuli, nás kromě přijímaček také čekala uzávěrka třetího čtvrtletí a třídní schůzky. Ale právě díky přijímačkám se některé z našich školních dnů proměnily ve dny projektové.  

Prváci se s Anežkou Hoškovou vypravili do Divoké Šárky a přestože pršelo, tak celé dopoledne sázeli stromy! Druháci tou dobou vyrazili na Hradčany, aby v Národní galerii zjistili, jak se v dobách renesančních a barokních proměňoval vztah k malbě a sochařství. Den předtím se také vydali na exkurzi do Terezína, kde jim průvodkyní byla historička Anna Hájková.  

V dubnu také nebyla nouze o setkání se zajímavými hosty: oba ročníky měli možnost potkat se s Evou Lustigovou či profesorem Ivanem Rektorem, který pro naši školu přenášel o tom, co s lidským mozkem dělá prožité trauma a dochází-li pohledem neurobiologa k mezigeneračnímu přenosu prožitého traumatu.  

Mnoho se toho odehrálo také v rámci jednotlivých hodin ve spolupráci se spřátelenými organizacemi, jakou jsou Vyšší odborná škola publicistiky, Den pro školu nebo Nevypusť duši. Ve školním filmovém klubu jsme si pustili dokument Svět podle Daliborka. Vrcholem nejen dubna, ale také prvním z vrcholů konce školního roku byl slavnostní večer s Příběhy našich sousedů v podání studentů a studentek z 1. ročníku. Jo, a abychom nezapomněli: franštináři vyrazili na poznávací zájezd do Francie. Tak schválně, kam naše kroky zavedou květnové exkurze!  

Březen 2023

V březnu se na Gymnáziu Paměti národa rozhodně nezahálelo za příslovečnými kamny, ale často jsme se v rámci jednotlivých hodin vydávali ven. Druháci měli možnost potkat se v Evropském domě s šéfkou českého zastoupení Evropské komise, paní Monikou Landmanovou, v tom samém týdnu vyrazili v rámci svého bádání o holocaustu také na procházku židovským městem.  

První ročník se během března vydal na exkurzi do Českého rozhlasu, o týden později jsme o české mediální scéně diskutovali s jedním ze zakladatelů DVTV, Martinem Veselovským. Na své si přišli také naši španělštináři, kteří v Institutu Cervantes shlédli výstavu věnovanou španělskému komiksu – a donesli si tam odsud plakáty, který mi vyzdobili jednu z našich učeben.  

Ke zdárnému konci dospěl divadelní projekt prvního ročníku, nadále pokračovaly hodiny anglické konverzace se studentkou z NYU, užili jsme si jarní prázdniny, zažili další školní shromáždění a kvapem spějeme k přijímacím zkouškám a poslednímu čtvrtletí tohoto školního roku.  

Únor 2023

Únor je měsícem, kdy se snažíme zůstávat ve škole a soustředit se na zklidnění a plánování práce na další pololetí. Ještě přes pololetními prázdninami se však studenti druhého ročníku vydali na exkurzi do olomouckého Institutu Paměti národa a navštívili tamní expozici s interaktivními exponáty nazvanou Pevnost poznání. 

Mezi hosty, kteří k nám v měsíci únoru zavítali, patřila opět Kateřina Trlifajová, již jsme tentokrát rádi uvítali v druhém ročníku. Především v rámci předmětu Paměť národa měli studenti možnost diskutovat se Šimonem Pánkem, ředitelem neziskové organizace Člověk tísni. O humanitární pomoci, v tomto případě Ukrajině, mělo studentstvo možnost hovořit také s Martinem Ocknechtem. Třetím hostem, který zavíral během února do předmětu Paměť národa, byl významný český politik Pavel Bratinka. 

Během mediální výchovy se studenti a studentky setkali s novinářem a datovým analytikem Josefem Šlerkou, během jehož besedy si vyzkoušeli, jak se umí jako třída názorově sladit, ale také jak moc jsou ovlivnitelní. 

Jeden únorový víkend část studentů obou ročníků strávila lyžování v krkonošských Herlíkovicích. A společně strávili také dopoledne na generálce divadelního představení Bakchantky ve Stavovském divadle. Společný divadelní zážitek se stal pro první ročník východiskem další práce v literární výchově a byl jim inspirací také při dokončování jejich divadelního projektu v estetické výchově. 

Leden 2023

Posílení odpočinkem jsme se po vánočních prázdninách vydali vstříc uzavírání známek, hodnocení vlastního pokroku a definování studijních cílů na druhé pololetí – to vše vyvrcholilo předáním vysvědčení na konci ledna. Mezitím jsme ovšem zvládli i mnoho dalších aktivit! 

Naše studenstvo mělo možnost strávit půl dne v laboratořích VŠCHT, kde si pod vedením Dorky Konvalinkové zkoušelo chemické pokusy. První ročník následně uspořádal také Chemickou konferenci, během níž zdokonalovali své prezentační dovednosti a vyzkoušeli si, jaké to je být mladým vědcem či vědkyní. O tom si pak měli možnost popovídat také s matematičkou Kateřinou Trlifajovou, členkou expertní rady GPN. 

Prváci se během ledna také intenzivně věnovali digitálnímu bezpečí a učili se nejen identifikovat rizika, která na ně čekají v online prostoru, ale především na ně vhodně reagovat. Tématem exkurzí, kterých se účastnil druhý ročník, byl středověk. Zabývali se jím v literární a estetické výchově, ale také v dějepise – společně proto navštívili expozici v Anežském kláštěře a v Domě U kamenného zvonu. 

Společným sledováním filmu Hořící keř jsme si připomněli upálení Jana Palacha a shodli se na tom, že by se filmové večery měly stát pevnou součástí našeho školního života. 

Prosinec 2022

První prosinec znamenal pro druhý ročník intenzivní den plný nových výzev! Připojili jsme se totiž k mediálnímu dni, který pro své studenty pravidelně pořádá Vyšší odborná škola publicistiky. Zadáním pro naše gymnazisty bylo vytvořit za pomoci mobilního telefonu reportáž na téma Čeho je moc, toho je příliš. A i když se to neobešlo bez stresu a zádrhelů, tak díky vydatné pomoci studentů VOŠky všech šest týmů večer svou reportáž odevzdalo! 

Nabitý prosinec čekal i prváky. Hned zpočátku měsíce se zúčastnili zážitkové lekce moderní chemie se studenty z VŠCHT, na jejímž konci si kromě nových poznatků odnesli také smetanovou zmrzlinu, kterou si společně vyrobili za pomoci tekutého dusíku. Zážitkem pro všechny smysly byla také společná návštěva Neviditelné výstavy. V rámci předmětu Paměť národa se prváci vydali ještě badatelskou návštěvu Archivu bezpečnostních složek. 

Poté, co se druháci vrátili z poznávacího výletu do Drážďan, jsme poslední školní den před Vánocemi společně prožili celoškolní shromáždění, jehož se zúčastnil také skaut a člen Expertní rady GPN, pan Jiří Zajíc, který vyprávěl také o významu betlémského světla. To jsme si nakonec mohli odnést domů, anebo alespoň do tříd na závěrečnou besídku. A pak už hurá na prázdniny! 

Eva Marková

Listopad 2022

Listopadové dny se nesly v duchu podpory občanské společnosti. Prvním takovým počinem byl Charity Halloween: školní přespávačka spojená s anglickými prezentacemi o činnosti různých charitativních organizací, spolků či neziskovek. Výtěžek z akce letos poputuje neziskovým organizacím Cesta domů a Trans*parent. 

Pak už se pozornost studentů i učitelů zaměřila především na Sametový týden. Během něj se studenti zúčastnili workshopu spolku Fakescape zaměřeného na rozpoznávání dezinformací, zašli na přednášku docenta Václava Němce o tom, jak moc byla revoluce v roce 1989 sametová, s Reném Levínským hovořili o lidskoprávní situaci v Bělorusku, v Senátu zažili konferenci o hate speech a ve škole pracovali na svých dějepisných projektech. Vyvrcholením týdne bylo setkání v kavárně Za školou, které organizovaly studentky zapojené do programu Samet na školách, a v den státního svátku setkání v Národním divadle na Cenách Paměti národa. 

Spousta se toho odehrála ale i v závěru listopadu: lingvistická olympiáda, mezigenerační divadelní dílna vedená lektorkami z Post Bellum, den otevřených dveří, školní shromáždění spojené s předáváním pochval… A tak jsme všichni začali na konci listopadu vyhlížet vánoční světýlka a adventní zklidnění.  

Říjen 2022

Klíčovým slovem měsíce října byla na Gymnáziu Paměti národa KONCENTRACE a s ní spojené soustředění, bdělost, rozvaha. A také zahloubání, zaujetí, usebrání, pohroužení se do sebe i do učiva. Plné zaměření na to, co bylo, co je a co přijde. To všechno ke škole patří a je dobré si na to umět vyhradit čas. 

Přivítali jsme ve škole několik významných hostů, kteří s námi mluvili o různých odstínech lidskosti. Spolu s disidentkou a psychoterapeutkou Věrou Roubalovou Kostlánovou, členkou Expertní rady GPN, se druhý ročník zamýšlel nad tématem uprchlictví a nad tím, jak se cítí oni – a jak se cítíme my. 

Po tragické bratislavské střelbě jedna z našich studentek oslovila dokumentaristu a aktivistu Lukáše Houdka, který k naší velké radosti pozvání na besedu přijal – a tak se naskytla možnost mluvit otevřeně o homofobii, přijetí queer lidí i coming outech. A téma jinakosti vnášeli do hodin angličtiny také rodilí mluvčí, kteří k nám během října zavítali. 

Své místo v říjnovém programu měly i krátkodobé projekty – prváci se v dějepise a estetice zabývali pravěkem, a tak ve škole vznikly například nástěnné malby malované barvami z přírodnin. Druháci se zase celý říjen intenzivně zabývali antikou v dějepise, literární či estetické výchově – a nakonec si spolu s našimi prváky mohli v několika sportovních kláních v praxi ověřit, co je to vlastně ta kalokagathia. A díky velkému nasazení právě prvního ročníku už máme i školní dresy a školní vlajku, hurá! 

A co bude v listopadu? Samet na školách! Další besedy. Divadla. Třídní schůzky. A den otevřených dveří – 23. listopadu od 17 hodin.

Eva Marková

Září 2022

Znát a chtít a činit dobré – i když se nikdo nedívá!

Citát inspirovaný Janem Amosem Komenským je vetknutý do názvu školního vzdělávací programu Gymnázia paměti národa, jak na slavnostní imatrikulaci nových studentů připomněli ředitel Post Bellum Mikuláš Kroupa a ředitelka gymnázia Tereza Meinczingerová. 

Jak se na GPN vlastně učí, poznávali studenti prvního ročníku na seznamovacím kurzu v Krkonoších. Ten byl rámovaný příběhem lyžařů Hanče a Vrbaty a ukazoval tak, jak důležité je moci se spolehnout jeden na druhého, ale také jak zásadní je znát prostředí, ve kterém se pohybujeme. Jak si ale vytvořit bezpečné a zdravé prostředí v třídním kolektivu? A jak odhalit a využívat své talenty? To vše studenti a studentky promýšleli a prožívali třeba i při workshopech z dílny Post Bellum. Docházeli přitom k poznání, že v pestrosti je krása a v jinakosti síla.

V té samé době se studenti druhého ročníku vydali na exkurzi do Národního muzea, jedné žižkovské bytové galerie a pražské zoo. Za pomoci smartphonů tam vytvořili fotoromány, jejichž protagonisty byla zvířata, která tak zazářila v příbězích milostných, detektivních nebo s environmentální tematikou. O týden později pak oba ročníky vyrazily na film 13 minut a diskutovali o problémech spojených s rychlou jízdou. 

Závěrem září se na výroční Slavnosti Sítě škol stalo Gymnázium Paměti národa hrdým členem této sítě! Vybaveni mnoha poznatky o tom, jaké to je, natáčet pamětnické příběhy, se i letos pouštíme do natáčení příběhů – opět jsme se nechali inspirovat životními osudy Jana Amose Komenského, a tak se letos studenti prvního ročníku věnují příběhům reemigrantů. Ty budou veřejnosti představeny na jaře 2023 a studenti se jejich prostřednictví budou učit, jak přínosný a obohacující může být mezigenerační dialog. Do té doby jej spolu s nimi ovšem může prožívat každý, a to v Akademii Paměti národa.