Přijímací řízení

Otevíráme 1. kolo přijímacího řízení!

Dokumenty

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/25

Termíny

Přijímací zkoušky pro školní rok 2024/2025

a) vyhlášení 1. kola přijímacího řízení a stanovení kritérií – do 31. 1. 2024

b) odevzdání přihlášky ke vzdělávání – od 1. 2. do 20. 2. 2024

c) CERMAT určí 1. března místo konání jednotné zkoušky uchazečem,

d) zaslání pozvánky uchazeči k vykonání přijímací zkoušky (obsahuje místo, den a čas konání zkoušky) – 15. –29. 3. 2024

e) řádný termín přijímací zkoušky CERMAT – 12. nebo 15. 4. 2024

f) školní přijímací zkouška – 16., 17., 18. a 19. 4. 2024 (náhradní termín 3. 5. 2024)

g) CERMAT zpřístupní škole výsledky jednotné přijímací zkoušky uchazeče 6. 5. 2024

h) škola a CERMAT zpracovávají výsledky na základě kritérií vyhlášených školou  7.–14. 5. 2024

i) škola zveřejní celkové výsledky přijímacího řízení (přijatí a nepřijatí uchazeči) – 15. 5. 2024

j) CERMAT zveřejní kompletní seznam škol vypisujících 2. kolo přijímacího řízení – 20. 5. 2024

Důležité odkazy

Podávání přihlášky v 1. kole od 1. do 20. 2. 2024

Ministerstvo školství – vše k přijímacímu řízení (legislativa, metodické materiály, tiskopisy, formuláře apod.)

CERMAT – video znázorňující nový algoritmus tvorby pořadí uchazečů na střední školy

Informace pro uchazeče o střední vzdělávání a jejich zákonné zástupce platné od 1. 1. 2024

Leták – přijímací řízení