Přijímací řízení

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 jsou k dispozici na stránce:
Výsledky ve formátu PDF


Informace pro uchazeče

1. Kritéria přijímacího řízení

2. Motivační dopis a kreativní disciplína – Jak na to?

3. Přihláška ke vzdělávání – studiu ve střední škole

4. Časté otázky a odpovědi


Termíny

a) vyhlášení 1. kola přijímacího řízení a stanovení kritérií – do 31. 1. 2023

b) odevzdání přihlášky ke vzdělávání – do 1. 3. 2023

c) zaslání pozvánky uchazeči k vykonání přijímací zkoušky – nejpozději 14 dní před termínem konání

d) přijímací zkouška CERMAT – 13. nebo 14. 4. 2023

e) školní přijímací zkouška – 17. nebo 18. 4. 2023

f) CERMAT zpřístupní škole hodnocení uchazeče do 28. 4. 2023

g) následně škola zveřejní celkové výsledky přijímacího řízení (přijatí a nepřijatí uchazeči)

h) škola zašle rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazečů ke vzdělávání

i) odevzdání zápisového lístku škole – do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí o přijetí