Profil školy

Škola plavby 21. stoletím

Škola je jako loď plující neustále se měnícím světem. Nabízí zázemí plavčíkům a plavčicím.  Pomáhá jim vyplout z bezpečných domovských přístavů a hledat nové kontinenty. Může jim nabídnout zkušenosti ostřílených mořských vlků, znalosti nejnovějších navigačních technik i moudrost starých kapitánů. Společný pobyt na moři pak dodává odvahu se nevzdat a plout dál za ušlechtilým cílem, i když počasí zrovna nepřeje. 

Hodnoty jako kotva

Hodnoty nám napovídají, kde zakotvit a kterému mysu se zdaleka vyhnout. 

Naši námořníci vědí, že normální je nelhat, nepodvádět, pomáhat ostatním, mít odvahu ozvat se proti nespravedlnosti a v tomto duchu spoluvytvářet svět, u kterého jednou zakotví. 

Nejen znalosti a dovednosti, ale i hodnoty a postoje utváří to, kdo jsme. Nelhat, nepodvádět, pomáhat ostatním, mít odvahu ozvat se proti nespravedlnosti i spolutvořit svět, ve kterém žiji. 

Celostní rozvoj

Na lodi by se měl každý snažit být vším, čím může být. 

Naši námořníci vědí, že v neznámých vodách se bude hodit každá dovednost

Vyznat se v literatuře cizích světů stejně jako v chemii domova. Pouštět se do intelektuálních debat i připouštět si, že také naše tělo a duše potřebuje péči. Umět naprogramovat chatbota i ušít sukni na stroji. Vnímat Godota i hrát na hoboji.

Přestože je škola zaměřena humanitně, jde nám o to, aby se studenti orientovali v široké škále oborů, společenskovědních, technických, přírodovědných i uměleckých. Člověka chceme rozvíjet po intelektuální, duševní, fyzické i hodnotové stránce, vnímáme velkou důležitost v propojení s praxí – ať jde o práci řemeslnou i intelektuální.

Vyjadřování

Zvolání “Země na obzoru!” může mít nesčetně podob. 

Naši námořníci vědí, že na stěžni lodě uprostřed bouře je šablonovitá prezentace posádce platná jako mušli ocas. Každý na lodi proto přemýšlí, co chce vlastně říct a proč, a pak až jestli naživo, písemně, v podcastu, videu nebo videohře. 

Napsat srozumitelný text, který má pointu, vyjádřit přesně své myšlenky, vědět, co chci říci. To je dovednost, kterou je nutné dlouhodobě trénovat, na různých tématech, mnoha různými způsoby: naživo, písmem, v podcastu nebo videu. Kromě tvorby vlastních obsahů se budeme důkladně věnovat porozumění mediální realitě.

Člověk na palubě světa

“Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme, a cokoliv se tu koná, všech se týče.“ – Jan Amos Komenský 

Naši námořníci vědí, že kamkoli doplují, vždy jim pomůže dobré porozumění člověku v dějinných, sociologických, politologických a kulturních souvislostech. A že znalost cizího jazyka je toho samozřejmou součástí.

Důraz na porozumění současnému světu skrze dějinné, sociologické, politologické, kulturní souvislosti a schopnost domluvit se ve světových jazycích. Navazujeme na vzdělávací programy Paměti národa.

Škola v moři paměti

Někteří mají před sebou ještě dlouhou cestu. Jiní už mají za sebou hodně mil. 

Naši námořníci vědí, že škola je místo, kde se mohou bezpečně potkávat námořníci z různých lodí. Plachetnic i parníků. A mohou se vzájemně inspirovat. A že to stojí za to!

Mají senioři co předat gymnaziálním studentům? A studenti seniorům? Učení se navzájem i spolu je pro nás důležitým nástrojem prohloubení mezigeneračního porozumění.

Na jedné palubě

Na jedné lodi plujem. Společné veselí i společný průjem

Naši námořníci vědí, že zdar plavby malé lodi klade velký důraz na zdravé vztahy na palubě. To znamená, že se tam mluví otevřeně, respektují se potřeby spoluplavců a spoluplavkyň a hlavně všichni pociťují odpovědnost nejen za svoje učení, ale také za školu i její domovský přístav. 

Malý kolektiv, důraz na mezilidské vztahy, otevřenou komunikaci, respekt, společnou odpovědnost za učení, školu, i širší školní komunitu. Spolupráce s expertní radou GPN a partnerskými školami: Gymnázium Sokolov, New York Univesity in Prague, Vyšší odborná škola publicistiky.

Hodnotové ukotvení

Studenty povedeme k tomu, aby:

  • se zajímali o své bezprostřední i vzdálenější okolí,
  • se stávali spolutvůrci světa, ve kterém žijí,
  • spolupracovali spíše než soutěžili,
  • uměli se učit a věděli, proč se učí,
  • měli odvahu pouštět se do nových věcí,
  • cenili si svobody, cti, pravdy a fair play.