Harmonogram školních akcí

V září se koná adaptační kurz, během něhož mají studenti možnost poprvé na vlastní kůži zažít hodnotový profil GPN. Rozbíhá se také práce v předmětu Paměť národa: první ročníky se seznamují s programem Příběhy našich sousedů, druhu ročník mj. začíná chystat oslavy Sametové revoluce. 

V říjnu se především soustředíme na sebe sama a své studium, abychom pak během listopadu měli dostatek prostoru pro připomínání si listopadových událostí z let 1939 a 1989. Studenti se účastní besed a workshopů, vyrážejí na jiné školy i do ulic – třeba se sbírkou ke Dni veteránům. Kromě toho chystáme Charity Halloween, program spojený s podporou vybraných neziskovek a přespáváním ve škole. První ročník letos navíc česká ještě zapojení do projektu Divadlo napříč generacemi, kdy budou studenti spolupracovat se skupinou seniorů.

Během prosince nás kromě adventních akcí a výletů čeká také projektový den zaměřený na paleografii a Den mediálního vzdělávání, který připravujeme pro studenty druhého ročníku spolu s Vyšší odbornou školou publicistiky. 

V lednu se zaměříme především na vyhodnocení naší pololetní práce, prostor pro evaluaci dostanou studenti i učitelé. První i druhý ročník si projde programy v rámci programu primární prevence: prváci se zaměří na digitální bezpečí, druháci na konsent a vztahy. 

Do února prváci prvního ročníku vstoupí chemickou konferencí, kterou si sami nachystají, druhý ročník se vydá na návštěvy galerií a divadel. Vesměs se ovšem budeme koncentrovat na práci, šetřit energii a chystat se na jaro. 

V rámci března až května podnikneme několik exkurzí: ty drobnější povedou do Institutu paměti národa, první ročník vyrazí do Terezína, druhý ročník se vydá na jednodenní literární výlet. Druhý ročník se vydá na několikadenní exkurzi do Orlických hor, kde se budou věnovat natáčení pamětníků a poznávání paměti míst, první ročník čeká historicko-geografická exkurze do Tachova/Bärnau. 

V závěru školního roku vyvrcholí celoroční práce na Příbězích našich sousedů, chystáme také Letní slavnost Gymnázia Paměti národa a samozřejmě i slavnostní předání vysvědčení.