Tým Gymnázia Paměti národa

PhDr. Salim Murad, PhD.

ředitel Gymnázia Paměti národa

Salim Murad je zkušený pedagog a politolog. Vyučoval budoucí učitele na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity, přednášel americkým studentům na New York University Prague, a učil také na Karlově Univerzitě.

Dlouhodobě se věnuje otázce zájmu mladých lidí o veřejné dění. V mládí byl nadšeným skautem a také členem folklórního souboru Prácheňáček ve Strakonicích. Miluje svůj rodný kraj Pošumaví.

reditel@gymnaziumpn.cz

Mgr. et Mgr. Jana Ter-Akopow Čemusová

zástupkyně ředitele

Jana vystudovala Teorii kultury a Učitelství (český jazyk a výtvarná výchova) na Karlově univerzitě v Praze. Její zkušenosti zahrnují více než 20 let v oblasti mezinárodního vzdělávání, zkušenostního učení a rozvoje mezikulturních a transkulturních kompetencí, osobnostního rozvoje.

Je členkou Akademické rady Institutu architektury v Praze (ARCHIP), působí v expertním týmu Institute for Excellence in Internationalization Univerzity Palackého v Olomouci a úzce spolupracuje s Nadací Arnošta Lustiga.

zastupkyne@gymnaziumpn.cz

Andrej Novik

metodik Gymnázia Paměti národa

Absolvent FFUK. Od roku 2000 se zabývá dokumentací a záchranou menšinových jazyků ve střední Evropě se zvláštním zaměřením na jazyk a dějiny moravských Chorvatů. Podílel se na dokumentaci osudů desítek pamětníků v ČR i v zahraničí. Od roku 2007 intenzivně spolupracuje na vzdělávacích projektech se společnostmi SCIO, Post Bellum, Gulag.cz, Sedmý kontinent a dalšími.

Ve volném čase učí dějepis na základní škole a pracuje ve výboru Evropské asociace pro měření výsledků ve vzdělávání (AEA Europe). V současnosti zkoumá možnosti využití počítačových her a virtuální reality ve výuce moderních dějin

Magdaléna Benešová

jednatelka gymnázia a zástupce zřizovatele

Magdaléna vystudovala učitelství (obor angličtina a základy společenských věd) na Karlově univerzitě v Praze. Učitelství a vzdělávání se jako učitelka, lektorka, školitelka a metodička věnuje více než 15 let. Od roku 2011 spolupracuje s Post Bellum a spoluvytváří a metodicky garantuje projekty týkající se vzdělávání a posledních 5 let vede vzdělávací oddělení.

Stojí u rozjezdu Gymnázia Paměti národa a je spojkou na zřizovatele – neziskovou organizaci Post Bellum.

Učitelský sbor

Eva Marková

Český jazyk a literatura, německý jazyk

Eva studovala češtinu, němčinu, komparatistiku a učitelství na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, nyní na Univerzitě Palackého v Olomouci dokončuje dizertaci věnovanou didaktice literatury. Deset let učila na Gymnáziu Jana Keplera, několik let připravovala literární festival Šrámkova Sobotka, organizuje Učitelský barcamp.

Zkušenosti sbírala na stážích v Jeně, Berlíně a New Hampshiru, ale také v Česko-německém fóru mládeže. Jejím odborným zájmem je především česká poválečná lyrika, věnuje se kulturní publicistice a ráda se toulá po šumavských lesích.

eva.markova@gymnaziumpn.cz

Martin Bořkovec

Dějepis

Martina přivedl k dějepisu jeho učitel z gymnázia a také jeho dědeček. Především díky jejich otázkám, historkám a úvahám o historii se rozhodl pro dráhu učitele. Vystudoval kulturně-historickou regionalistku v Ústí nad Labem a tamtéž ještě učitelství v aprobaci český jazyk a dějepis. Od roku 2006 vyučoval postupně na třech pražských gymnáziích.

 V hodinách se snaží, aby otázky převažovaly nad informacemi a poznatky vycházely z práce studentů. Takovou prací mohou být diskuse, rozbory pramenů nebo třeba tvorba krátkých filmů.

martin.borkovec@gymnaziumpn.cz

Petr Chára

Matematika, fyzika

Petr je zkušený pedagog a odborný konzultant. Pracoval mj. 16 let ve vedení prestižního gymnázia s mezinárodním programem. Je certifikovaným učitelem předmětů vyučovaných v anglickém jazyce a hodnotitelem mezinárodní maturity Intenational Baccalaureate.

Je členem správní rady Anglo American Univerzity, předsedou Rady pro vědu a vzdělání Iniciativy kybernetické bezpečnosti, odborným konzultantem ČT edu, zástupcem ředitelky ZŠ Mnichovice pro inovace, poradcem pro vzdělávání nadnárodních společností. 

petr.chara@gymnaziumpn.cz


Anna Kozáková

Francouzský jazyk, hudební výchova

Anna je absolventkou Muzikologie (UP v Olomouci) a MBA/MAE studia na Francouzsko-českém institutu řízení (VŠE/Université Lyon III). Ve Francii strávila rok na studijním pobytu na Université Jean Monnet v Saint-Étienne. Ve studiích pokračuje v doktorském programu na Západočeské univerzitě, kde mj. vyučuje budoucí pedagogy. Spolupracuje s Institutem Bohuslava Martinů, kde edituje frankofonní korespondenci skladatele.

Největší radost jí přináší, když po vyučovací hodině pubescent pronese, že „ta hodina fakt rychle utekla“.

anna.kozakova@gymnaziumpn.cz


Anežka Hošková

Biologie

Anežka pět let vyučuje biologii a dějepis. Ve svých hodinách se snaží předávat praktické a nezbytnéinformace jako např. kterou žábu olizovat a kterou ne, ale též ráda přistupuje ke svým žákůmindividuálním přístupem. Věří totiž, že každý si v tomto předmětu může najít zalíbení a sféru, která jemu nejbližší.

Kromě výuky působí též jako vychovatelka dívek v chráněném bydlení a ve volnočasovém centru Salesiánů. Ve volném čase se věnuje organizaci seberozvojového skautského kurzu, ale též si ráda odpočine s přáteli u ohně s kytarou.

anezka.hoskova@gymnaziumpn.cz

Lucie Cupalová

Anglický jazyk

Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, studovala anglický a německý jazyk. Vzdělávala se též v zahraničí, na Univerzitě v Heidelbergu, ve Studienhousu Wiesneck a na Barcino School v Barceloně. Zkušenosti s výukou jazyků má ze všech stupňů škol, nejdéle učila na gymnáziích, ale spolupracovala také s UJOP na Karlově univerzitě. Podílela se také na projektu „Co nebylo v učebnici“ – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století.

 Jako učitelka ráda propojuje výuku jazyka s reálným světem, společenským a kulturním děním, historií a osobním rozvojem. Zajímá se též o kreativní psaní a fenomén fan fiction. Ve svém volném čase se mimo jiné věnuje orientálnímu tanci, který také učí v Institutu regenerace.

lucie.cupalova@gymnaziumpn.cz


Dorota Konvalinková

Chemie

Dorota je absolventkou Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a nyní pracuje na Mikrobiologickém ústavu AV ČR, kde se zabývá především syntézou derivátů sacharidů. Kromě toho pomáhá jako dobrovolník s přípravou konferencí osobního rozvoje v rámci platformy Rise and Shine.  Zkušenosti sbírala i v zahraničí. Během studia byla v rámci programu Erasmus na půlroční stáži v Rakousku a po skončení studií působila necelý rok na univerzitě v Bonnu. Ráda doučuje, čte fantasy, jezdí na koloběžce a maluje.

Jejím největším koníčkem je chemie, protože pomocí ní může objevovat svět kolem sebe. Není nic hezčího než připravit neznámou sloučeninu, kterou před vámi nikdo nedržel v ruce, a zkoumat její vlastnosti. Už se těší až bude moci spolu se svými studenty zkoumat, z čeho je složená hmota, nebo třeba jak funguje jaderná elektrárna; bude to velké dobrodružství!

dorota.konvalinkova@gymnaziumpn.cz


Tomáš Samsely

Tělesná výchova

Tomáš studoval na FTVŠ UK v Bratislavě učitelství tělesné výchovy a volejbal. Po ukončení studia se vydal na trenérskou dráhu v zahraničí (Azerbajdžán, Francie, Rakousko a Česká republika). Dlouhodobě působil u reprezentačního týmu, se kterým se zúčastnil Mistrovství Evropy a Final Four Evropské ligy. V současnosti vyučuje tělocvik na základní škole Karla Čapka ve Vršovicích a trénuje extraligové mužstvo Kladna.

Jakýkoliv pohyb je lepší než žádný, proto má být tělocvik hlavně radostí z pohybu, zábavou a inspirací naučit se něco nového.

tomas.samsely@gymnaziumpn.cz


Ondřej Brém

Informační a komunikační technologie

Ondra vystudoval IT na FIT ČVUT a Interakci člověka s počítačem na Aalto university. Zabývá se UX a Service designem a aplikací HCD metod ve vzdělávání. Na FIT ČVUT propaguje designový proces jako přístup ke tvorbě produktů a služeb. Založil a organizuje vzdělávací hackathon UniHack.cz. Zkušenosti a inspiraci pro své vzdělávací projekty sbíral při zahraničních studiích v Estonsku, Finsku a Švédsku. Mimo digitální svět se zajímá o design veřejného prostoru měst a obnovitelnou dopravu.

Hlavu si nejlépe vyčistí při hře Ultimate frisbee a inspiraci načerpá při fotografických cestách do přírody doma i ve světě.

ondrej.brem@gymnaziumpn.cz

Eliška Hornová

Zeměpis

Eliška je absolventkou Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích – obor zeměpis, základy společenských věd a psychologie. Od září se s ní budete moci potkávat na hodinách zeměpisu. Ve výuce se zaměřuje nejen na získání teoretických základů, ale i na využití praktických zkušeností z cestování. „Pro člověka s fantazií je mapa oknem do dobrodružství“. /Francis Chichester/ – to je její oblíbené motto.

Ve volném čase Eliška ráda cestuje, hraje tenis a účastní se jako dobrovolník velkých sportovních akcí.

eliska.hornova@gymnaziumpn.cz


Salim Murad

Mediální výchova, základy společenských věd, dějepis (moderní dějiny)

Jana Ter-Akopow Čemusová

Základy společenských věd