Tým Gymnázia Paměti národa

Mgr. Tereza Meinczingerová

Ředitelka Gymnázia Paměti národa

Tereza Meinczingerová je pedagožka s bohatými zkušenostmi  s výukou v České republice i v Německu. Působila jako odborná asistentka na Technické univerzitě v Darmstadtu, 15 let vyučovala německý jazyk a tělesnou výchovu na gymnáziu prof. J. Patočky, kde garantovala rozvoj výuky němčiny. 

Tereza miluje tanec, ráda si zazpívá s kytarou nebo odpočívá při procházkách v lese. Vzdělávání je pro ni nejen předáváním vědomostí, ale celkovým harmonickým rozvojem osobnosti, který překračuje hranice školních vzdělávacích plánů a lavic.

tereza.meinczingerova@gymnaziumpn.cz

Tereza Meinczingerova

Mgr. Lubomír Martinec

Zástupce ředitelky pro organizaci

Matematika

lubomir.martinec@gymnaziumpn.cz


Eva Marková

Zástupkyně ředitelky pro pedagogiku

Literární výchova, Mediální výchova, Německý jazyk, Tvůrčí psaní

Eva studovala češtinu, němčinu, komparatistiku a učitelství na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, nyní na Univerzitě Palackého v Olomouci dokončuje dizertaci věnovanou didaktice literatury. Deset let učila na Gymnáziu Jana Keplera, několik let připravovala literární festival Šrámkova Sobotka, organizuje Učitelský barcamp.

Zkušenosti sbírala na stážích v Jeně, Berlíně a New Hampshiru, ale také v Česko-německém fóru mládeže. Jejím odborným zájmem je především česká poválečná lyrika, věnuje se kulturní publicistice a ráda se toulá po šumavských lesích.

eva.markova@gymnaziumpn.cz


Magdaléna Benešová

Jednatelka gymnázia a zástupce zřizovatele

Magdaléna vystudovala učitelství (obor angličtina a základy společenských věd) na Karlově univerzitě v Praze. Učitelství a vzdělávání se jako učitelka, lektorka, školitelka a metodička věnuje více než 15 let. Od roku 2011 spolupracuje s Post Bellum a spoluvytváří a metodicky garantuje projekty týkající se vzdělávání a posledních 5 let vede vzdělávací oddělení.

Stojí u rozjezdu Gymnázia Paměti národa a je spojkou na zřizovatele – neziskovou organizaci Post Bellum.

 

Učitelský sbor

Marek Stojan

Dějepis, základy společenských věd

Marek vystudoval práva a historii na právnické a filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Už v rámci studia se aktivně zajímal o vzdělávání, a proto se přidal k iniciativě StreetLaw, která se snaží napomáhat všeobecnému zvýšení právní gramotnosti, a dále usiluje o zlepšení výuky práva na školách. Přes doučování a stáže v různých vzdělávacích institucích se nakonec dostal až k práci učitele na gymnáziu.

I když působí stále v právní praxi, nikdy se nepřestal věnovat své celoživotní vášni, kterou je historie. Právě ta stála na začátku jeho zájmu o společenské vědy. Ve výuce se zaměřuje na interaktivní a badatelské metody jako je práce s prameny, týmové projekty či třeba simulované soudy. Jeho hlavní snahou je propojení teorie s praxí a příprava studentů na budoucí život. Proto se u nich snaží posilovat schopnosti argumentace, týmové práce a smyslu pro zodpovědnost. Ve volných chvílích se věnuje celé řadě převážně nerdských koníčků, vaření a také cestování.

marek.stojan@gymnaziumpn.cz


Anežka Hošková

Biologie

Anežka pět let vyučuje biologii a dějepis. Ve svých hodinách se snaží předávat praktické a nezbytnéinformace jako např. kterou žábu olizovat a kterou ne, ale též ráda přistupuje ke svým žákůmindividuálním přístupem. Věří totiž, že každý si v tomto předmětu může najít zalíbení a sféru, která jemu nejbližší.

Kromě výuky působí též jako vychovatelka dívek v chráněném bydlení a ve volnočasovém centru Salesiánů. Ve volném čase se věnuje organizaci seberozvojového skautského kurzu, ale též si ráda odpočine s přáteli u ohně s kytarou.

anezka.hoskova@gymnaziumpn.cz


Lucie Cupalová

Anglický jazyk

Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, studovala anglický a německý jazyk. Vzdělávala se též v zahraničí, na Univerzitě v Heidelbergu, ve Studienhousu Wiesneck a na Barcino School v Barceloně. Zkušenosti s výukou jazyků má ze všech stupňů škol, nejdéle učila na gymnáziích, ale spolupracovala také s UJOP na Karlově univerzitě. Podílela se také na projektu „Co nebylo v učebnici“ – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století.

Jako učitelka ráda propojuje výuku jazyka s reálným světem, společenským a kulturním děním, historií a osobním rozvojem. Zajímá se též o kreativní psaní a fenomén fan fiction. Ve svém volném čase se mimo jiné věnuje orientálnímu tanci, který také učí v Institutu regenerace.

lucie.cupalova@gymnaziumpn.cz


Denisa Škodová

Španělský jazyk

Denisa vystudovala španělštinu a anglistiku-amerikanistiku na FFUK, výuce obou jazyků se věnuje od roku 2001, zabývá se také literárním překladem. Jejím odborným zájmem je poezie hispanoamerického modernismu (přelom 19. a 20. století). Přes 15 let je členkou uskupení Luces de Bohemia, které v Praze pořádá španělská literární setkání.

denisa.skodova@gymnaziumpn.cz 


Olga Kaucká

Tělesná výchova, francouzština

Olga vystudovala francouzštinu a tělocvik, a následně také výchovné poradenství, na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.

Baví jí stolní tenis, aktivně hraje 1. ligu žen a  vede stolně-tenisovou akademii pro děti i dospělé. Má ráda cestování, čtení a divadlo.

olga.kaucka@gymnaziumpn.cz


Matěj Řezáč

Informační a komunikační technologie

Matěj je v současnosti studentem Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy (obor informační technologie se zaměřením na vzdělávání). Ve volném čase se věnuje programování a vytváření vlastních aplikací. Během roku ho jakožto hlavního vedoucího zaměstnává organizace skautského tábora a rozličných výprav. Od povinností si rád odpočine na pěším výletě přírodou či u deskové hry s kamarády.

matej.rezac@gymnaziumpn.cz


Pavel Frydrych

Zeměpis

Pavel je absolventem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy – obory Geografie a Kartografie a navazující studium Krajina a Společnost. V současné době studuje tamtéž doktorské studium – obor Sociální geografie a regionální rozvoj.

Ve svém volném čase se věnuje především vedení dětského turistického oddílu. Mezi jeho další koníčky patří volejbal, hra na kytaru a hraní deskových her.

pavel.frydrych@gymnaziumpn.cz


Jana Šindlerová

Český jazyk

Jana vystudovala český jazyk a literaturu a anglistiku – amerikanistiku na FF UK v Praze a má doktorát z matematické lingvistiky na MFF UK. Práce s jazykovými korpusy ji přivedla k přesvědčení, že srdcem školní výuky češtiny by měla být funkce jazykových prostředků v komunikaci, a hlavně prohlubování schopnosti dobře číst, psát, mluvit a naslouchat. Proto si doplnila pedagogické vzdělání a začala učit. S kolegy z FF UK píše moderní učebnici českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ a pro radost učí budoucí učitelky a učitele používat moderní technologie.

Svůj volný čas věnuje svým dětem. Ráda čte, tancuje a účastní se šifrovacích her.

jana.sindlerova@gymnaziumpn.cz 


Tomáš Spáčil

Paměť národa (profilový předmět)

Tomáš vystudoval mezinárodní vztahy a politologii na Masarykově univerzitě v Brně a na Univerzitě v rakouském Salzburgu. Sbíral zkušenosti také jako odborný stážista na Stálé misi České republiky při OSN v Ženevě. Dlouhodobě se věnuje občanskému vzdělávání, projektovému řízení a v posledních letech také podcastům a audio tvorbě. Od roku 2018 pracuje ve vzdělávacím oddělení Post Bellum jako lektor, regionální koordinátor a metodik.

Ve své pedagogické a lektorské praxi využívá zážitkové a výchovně-dramatické metody, projektovou výuku a multioborové propojení. V hodinách se snaží spolu se studenty vytvářet komplexní pohled na současné i minulé problémy a fenomény a u studentů podporovat kritické a historické myšlení. Miluje gastronomii a cestování, ve volném čase je nejraději s přáteli, čte nebo hraje na kytaru.

tomas.spacil@gymnaziumpn.cz


Kateř Tureček

Estetická výchova, Seminář dějiny umění / filmu a médií, Paměť národa

Kateř je absolventstvem katedry Dokumentární tvorby na FAMU v Praze. Dlouhodobě vede filmové a umělecké workshopy (např. Mystreetfilms, KineDok při IDF, FAVU VUT, etc.). Mimo pedagogiku se věnuje své autorské umělecké tvorbě, aktivismu, technické podpoře pro galerijní prostory, vývoji vzdělávání ve VR a moderaci.

Kateř ve svém volném čase nejraději plave, kouká na umění, tráví čas se svým přátelstvem a svýma dvěma kočkama.

kater.turecek@gymnaziumpn.cz


Milan Otras

Matematika, fyzika

Milan je absolventem Masarykovy Univerzity v oboru Matematika – Ekonomie. 18 let se zabýval statistickou analýzou v oblasti mediálního trhu.

Baví ho pěší turistika, lukostřelba, lyžování rád čte fantasy knížky a také popularizační literatura o kvantové fyzice.

milan.otras@gymnaziumpn.cz


David Bartoň

Latina

David studoval filosofii, theologii a klasickou filologii na Filosofické a Evangelické theologické  fakultě UK a Karl-Ruprechts Universität v Heidelberku. Učil na vysokých, vyšších odborných a středních školách (Univerzita Palackého, Univerzita Karlova, Vyšší odborná škola publicistiky, Lauderovo gymnázium a další). Kurátoroval řadu výstav a publikací. 2011 – 2021 vedl revue Přítomnost a je i v redakční radě Babylonu.

Zkoumá, píše a překládá věci spojující antiku a křesťanství s dneškem.

david.barton@gymnaziumpn.cz

Andrej Novik

Metodický konzultant Gymnázia Paměti národa

Absolvent FFUK. Od roku 2000 se zabývá dokumentací a záchranou menšinových jazyků ve střední Evropě se zvláštním zaměřením na jazyk a dějiny moravských Chorvatů. Podílel se na dokumentaci osudů desítek pamětníků v ČR i v zahraničí. Od roku 2007 intenzivně spolupracuje na vzdělávacích projektech se společnostmi SCIO, Post Bellum, Gulag.cz, Sedmý kontinent a dalšími.

Ve volném čase učí dějepis na základní škole a pracuje ve výboru Evropské asociace pro měření výsledků ve vzdělávání (AEA Europe). V současnosti zkoumá možnosti využití počítačových her a virtuální reality ve výuce moderních dějin