Tým Gymnázia Paměti národa

PhDr. Salim Murad, PhD.

ředitel Gymnázia Paměti národa

Salim Murad je zkušený pedagog a politolog. Vyučoval budoucí učitele na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity, přednášel americkým studentům na New York University Prague, a učil také na Karlově Univerzitě.

Dlouhodobě se věnuje otázce zájmu mladých lidí o veřejné dění. V mládí byl nadšeným skautem a také členem folklórního souboru Prácheňáček ve Strakonicích. Miluje svůj rodný kraj Pošumaví.

reditel@gymnaziumpn.cz

Mgr. et Mgr. Jana Ter-Akopow Čemusová

zástupkyně ředitele

Jana vystudovala Teorii kultury a Učitelství (český jazyk a výtvarná výchova) na Karlově univerzitě v Praze. Její zkušenosti zahrnují více než 20 let v oblasti mezinárodního vzdělávání, zkušenostního učení a rozvoje mezikulturních a transkulturních kompetencí, osobnostního rozvoje.

Je členkou Akademické rady Institutu architektury v Praze (ARCHIP), působí v expertním týmu Institute for Excellence in Internationalization Univerzity Palackého v Olomouci a úzce spolupracuje s Nadací Arnošta Lustiga.

zastupkyne@gymnaziumpn.cz

Andrej Novik

metodik Gymnázia Paměti národa

Absolvent FFUK. Od roku 2000 se zabývá dokumentací a záchranou menšinových jazyků ve střední Evropě se zvláštním zaměřením na jazyk a dějiny moravských Chorvatů. Podílel se na dokumentaci osudů desítek pamětníků v ČR i v zahraničí. Od roku 2007 intenzivně spolupracuje na vzdělávacích projektech se společnostmi SCIO, Post Bellum, Gulag.cz, Sedmý kontinent a dalšími.

Ve volném čase učí dějepis na základní škole a pracuje ve výboru Evropské asociace pro měření výsledků ve vzdělávání (AEA Europe). V současnosti zkoumá možnosti využití počítačových her a virtuální reality ve výuce moderních dějin

Magdaléna Benešová

jednatelka gymnázia a zástupce zřizovatele

Magdaléna vystudovala učitelství (obor angličtina a základy společenských věd) na Karlově univerzitě v Praze. Učitelství a vzdělávání se jako učitelka, lektorka, školitelka a metodička věnuje více než 15 let. Od roku 2011 spolupracuje s Post Bellum a spoluvytváří a metodicky garantuje projekty týkající se vzdělávání a posledních 5 let vede vzdělávací oddělení.

Stojí u rozjezdu Gymnázia Paměti národa a je spojkou na zřizovatele – neziskovou organizaci Post Bellum.