Vedení školy a pedagogové

Ředitel

PhDr. Salim Murad, PhD.

Salim Murad je zkušený pedagog a politolog. Vyučoval budoucí učitele na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity, přednášel americkým studentům na New York University Prague, a učil také na Karlově Univerzitě.

Dlouhodobě se věnuje otázce zájmu mladých lidí o veřejné dění. V mládí byl nadšeným skautem a také členem folklórního souboru Prácheňáček ve Strakonicích. Miluje svůj rodný kraj Pošumaví.

reditel@gymnaziumpn.cz

Zástupkyně ředitele

Mgr. et Mgr. Jana Ter-Akopow Čemusová

Jana vystudovala Teorii kultury a Učitelství (český jazyk a výtvarná výchova) na Karlově univerzitě v Praze. Její zkušenosti zahrnují více než 20 let v oblasti mezinárodního vzdělávání, zkušenostního učení a rozvoje mezikulturních a transkulturních kompetencí, osobnostního rozvoje.

Je členkou Akademické rady Institutu architektury v Praze (ARCHIP), působí v expertním týmu Institute for Excellence in Internationalization Univerzity Palackého v Olomouci a úzce spolupracuje s Nadací Arnošta Lustiga.

zastupkyne@gymnaziumpn.cz