Aktuality

Doplňovací volby do Školské rady GPN

V termínu 14. – 15. 9. se budou konat doplňovací volby do Školské rady GPN, ve kterých doplníme jednoho kandidáta z řad zákonných zástupců a zletilých studentů. Máme radost, že se přihlásili čtyři kandidáti – lze tedy z čeho vybírat. Školská rada je šestičlenná, dva zástupce v ní má zřizovatel (Mikuláš Kroupa a Magdaléna Benešová), dva učitelský sbor (Eva Marková, Lucie Cupalová) a zástupkyní za zákonné zástupce/zletilé studenty je Hana Staňková. Kandidáty na druhé uvolněné místo jsou Michaela Lažanová a Eleonora Přikrylová (za zákonné zástupce druháků) a Ondřej Balík a Simona Matějková (za zákonné zástupce prváků). Všem kandidátům moc děkujeme! Jejich medailonky si můžete přečíst na odkazu níže, připojujeme také odkaz na harmonogram voleb a volební řád.

volby do školské rady GPN_medailonky

Harmonogram doplňovacích voleb do Školské rady Gymnázia Paměti národa

Volební řád pro volby do školské rady (1)

Volit se bude do zapečetěné volební schránky prostřednictvím volebních lístků, které oprávnění voliči (vždy jeden zákonný zástupce za nezletilého studenta či zletilý student) obdrží prostřednictvím studentů.

 

 

Volná místa ke studiu

Pro školní rok 2022/23 máme pro případný přestup čtyři volná místa: dvě v prvním a dvě v druhém ročníku. Případní zájemci se mohou ozvat paní ředitelce Tereze Meinczingerové na e-mailovou adresu tereza.meinczingerová@gymnaziumpn.cz.