Stipendijní fond

Máte-li vážný zájem o studium na našem gymnáziu a ekonomická situace vám neumožňuje platit školné v plné výši, obraťte se na nás se žádostí o stipendium ve formě slevy na školném na e-mailu reditel@gymnaziumpn.cz.