Harmonogram školního roku

Organizace školního roku 2022/23

první pololetí: 1. 9. – 31. 1. 

druhé pololetí: 1. 2. – 30. 6. 

Prázdniny:

podzimní: 26. – 27. 10.

vánoční: 23. 12. – 2. 1.

pololetní: 3. 2. 

jarní: 13. – 19. 3. 

velikonoční: 6. – 10. 4.

Ředitelské volno:

24. – 25. 10.

Třídní schůzky:

třídní schůzky: 1. 9., 10. 11., 20. 4.

Den otevřených dveří: 

23. 11., 24. 1., 22. 2.

Letní slavnost GPN a Post Bellum

červen